Za Máriou Adamíkovou Tlačiť
M.Adamikova


* 15.8.1939, Kolárovice pri Bytči.
† 7.9.2014, Žilina

Mária Adamíková absolvovala Poľnohospodársku technickú školu v Pruskom, popri zamestnaní Strednú ekonomickú školu v Martine, odbor všeobecnej ekonómie. Pracovala v Jednote v Bytči, po dvojročnom pobyte v Hlučíne pri Ostrave sa vrátila do rodných Kolárovíc, kde pracovala na JRD. V roku 1964 ťažko ochorela, podstúpila operáciu a ožarovanie a bola na invalidnom dôchodku. V roku 1971 sa presťahovala s deťmi dcérou Dagmar a synom Jaroslavom do Žiliny . Nepoddala sa chorobe a vrátila sa do aktívneho života. Pracovala vo viacerých spoločenských organizáciách v rôznych funkciách. Od roku 1979 bola členkou TJ Slovan Malá Fatra v turistickom klube, kde 12 rokov pracovala ako tajomníčka klubu, 1 rok hospodárka a 17 rokov predsedníčka Klubu slovenských turistov Slovan Malá Fatra. Spolupracovala s Klubom dôchodcov v Žiline na Vlčincoch na príprave turistických podujatí pre seniorov. Vo výkonnom výbore KST regiónu Žilina pracovala 15 rokov vo funkcii hospodárky. Za prácu v turistike jej boli postupne udelené takmer všetky čestné ocenenia KST, naposledy jej Ústredná rada KST v júni 2014 udelila medailu Miloša Janošku. Turistika a práca s ľuďmi boli až do konca jej terapiou i poslaním. Zomrela vo veku 75 rokov, no pretrvá v našich spomienkach.

Česť jej pamiatke.

Regionálna rada KST Žilina