Návrhy a podnety z prostredia KST ku tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu Tlačiť
Odborníci v Klube slovenských turistov vypracovali súbor návrhov a podnetov z prostredia Klubu slovenských turistov, ku tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020.

Súbor obsahuje príspevky od troch autorov, každý pristupoval k téme po svojom, ale všetci sa vyjadrujú k otázkam, ktoré v súčasnosti vnímame ako komplikácie pre rozvoj a pestovanie turistiky:

• Obmedzovanie turistickej organizácie pri budovaní turistických chát a útulní
• Obmedzovanie turistickej organizácie pri budovaní turistických chodníkov
• Obmedzovanie turistov pri vstupe do národných parkov
• Nedostatočná legislatívna ochrana unikátneho verejnoprospešného diela – siete vyznačených turistických trás, základnej infraštruktúry pohybu turistov po krajine, keď vystúpia z auta či vlaku.
• Chýbajúci mechanizmus združenej finančnej podpory pre dobrovoľnícku organizáciu Klub slovenských turistov, jednak zo strany štátneho rozpočtu, z rozpočtov miestnych samospráv a od podnikateľských subjektov

Celý súbor návrhov bolo odoslaný Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a je možné prečítať ho tu:

 Koncepcia_rozvoja_CR_navrhy.doc