Za Jankom Kupčíkom Tlačiť
Dňa 26.11.2013 nás navždy opustil bývalý predseda KST v Spišských Tomášovciach a bývalý člen RR KST Spišská Nová Ves Ján Kupčík (nar. 4.5.1938). Pohreb bude v piatok 29.11.2013 o 14:00 h v kostole v Spišských Tomášovciach.

Posledná adresa bydliska: 05313 Letanovce, Ul. Slobody 3.

Celý svoj život venoval prírode, jej ochrane, vzniku a rozvoju Horskej služby, horolezectva, turistiky, turistického značkovania najmä v jeho milovanom Slovenskom raji a vštepovaniu lásky k prírode hlavne našej mládeži.

Česť jeho pamiatke !

Ondrej Kozák

J.Kupcik_foto