Aktuality - ústredie
Zverejnenie výzvy na predloženie ponúk Tlačiť
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV so sídlom Záborského 33, 831 01 Bratislava a Slovenský horolezecký spolok JAMES so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava ako spoluvlastníci nehnuteľností - vysokohorských chát zverejňujú vývzy na presloženie ponúk do výberových konaní na nájomcov chát:
  • Chata pri Zelenom plese,
  • Téryho Chata,
  • Zbojnícka chata,
  • Chata pod Rysmi.
Úplné znenie výziev vrátane kritérií výberu, podmienok výberového konania a požadovaného spôsobu zaslanie ponuky, je k nispozícii nižšie, po kliknutí na: "Čitať celý článok...", ako aj na www.james.sk .
Ponuka musí byť podaná osobne do 31. augusta 2020 do 14:00 h v sídle KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, Záborského 33, 831 03 Bratislava, alebo podaná u poštového doručovateľa najneskôr 31. augusta 2020 o 23:59 h.

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV so sídlom Záborského 33, 831 01 Bratislava ako vlastník nižšie uvedenej nehnuteľnosti zverejňuje vývzu na presloženie ponúk do výberového konania na nájomcu na chate:
  • Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom.
Úplné znenie výzvy vrátane kritérií výberu, podmienok výberového konania a požadovaného spôsobu zaslanie ponuky, je k nispozícii nižšie, po kliknutí na: "Čitať celý článok...".
Ponuka musí byť podaná osobne do 31. augusta 2020 do 14:00 h v sídle KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, Záborského 33, 831 03 Bratislava, alebo podaná u poštového doručovateľa najneskôr 31. augusta 2020 o 23:59 h.
Morálne, etické a pracovné kódexy správania sa nájomcov chát (chatárov) a personálu, ako aj Návštevné a ubytovacie poriadky na vysokohorských chatách nájdete nižšie.

Zverejnenie_výzvy_na_predloženie_ponúk.pdf
 Výzva_Chata_pri Zelenom plese.pdf 
 Výzva_Téryho chata.pdf
 Výzva_Zbojnícka chata.pdf
 Výzva_Chata_pod_Rysmi.pdf
 Výzva_Chata_M.R.Štefánika.pdf
Morálny, etický a pracovný kódex správania sa nájomcov chát (chatárov) a personálu na vysokohorských chatách vo vlastníctve KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a Slovenského horolezecého spolu JAMES:
 Kodex_chaty_KST_a_SHS_James.pdf
Návštevný a ubytovací poriadok na vysokohorských chatách vo vo vlastníctve KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a Slovenského horolezecého spolu JAMES:
 Poriadok_chaty_KST_a_SHS_James_2020.pdf
Morálny, etický a pracovný kódex správania sa nájomcu chaty (chatára) a personálu na Chate M.R. Štefánika vo vlastníctve KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV:
 Kodex_Chata_M.R.Stefanika_2020.pdf
Návštevný a ubytovací poriadok na vysokohorskoej Chate M.R. Štefánika vo vlastníctve KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV:
 Poriadok_Chata_M.R.Stefanika_2020.pdf