Financovanie
Dotácia z Ministerstva vedy, výskumu a športu SR 2018 Tlačiť
 Zmluva_MŠVVŠ_2018.pdf