Vykonávacie predpisy
VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov Tlačiť
 VP_o obehu_a_uctovani.doc
 VP_o obehu_a_uctovani_priloha.xls