Vykonávacie predpisy
VP KST č. 5/2011, registrácia a hlásenia Tlačiť
 VP_registracia a_hlasenia.doc