Konal sa 59. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 43. stretnutie turistických oddielov mládeže Vyhne a Hliník nad Hronom Tlačiť
Vážení turisti,
v júli sa nám dostalo cti, pozvať Vás – turistov zo všetkých kútov Slovenska - do našej malej malebnej dedinky Vyhne, a to pri príležitosti konania 59. ročníka slovenského letného zrazu turistov KST a 43. ročníka stretnutia TOM KST.
Dostalo sa nám veľkého uznania, keď na základe odporučenia Regionálnej rady KST Žiar nad Hronom nás Ústredná rada KST poverila organizáciou tohto významného tradičného podujatia. Pre našu rozlohou i počtom obyvateľov neveľkú obec je to naozaj nie zvyčajná udalosť.
Našou snahou bolo, pripraviť vám všetkým, ktorí ste k nám zavítali v prvý júlový týždeň roku 2012, minimálne také dobré podmienky, ako organizátori z KST Turiec v meste Martin od ktorých sme prebrali štafetu zrazov, a minimálne také kvalitné, aké vám pripravia organizátori jubilejného 60. ročníka v hlavnom meste Slovenskej republiky – Bratislave v roku 2013, ktorým my odovzdáme štafetu zrazov.

Zraz sa konal 2. - 8. júla 2012.


Štatistické údaje o počte účastníkov celkovo i na jednotlivých trasách pripravila sekcia pešej turistiky KST:

 59.SZT_Vyhne_informacie_o_zraze.doc

Viac o zraze sa dozviete na stránkach (nižšie), kde nájdete aj bohatú fotodokumentáciu:

 www.kstvyhne.sk a www.vyhne.sk

Informačný spravodaj:  59.SZT_Vyhne_Spravodaj_1B.pdf59.SZT_2012_Vyhne_logo


Ďalšie informácie budeme uverejňovať priebežne.