KST
Sekcia cykloturistiky Tlačiť E-mail
V súčasnej dobe je na Slovensku cyklistika vo všetkých jej formách v rozkvete. Cykloturistika umožňuje najlepšie využitie voľného času - skĺbenie športu, rekreácie aj poznávacej turistiky. Bicykel je najekonomickejší a najekologickejší dopravný prostriedok, cyklistika je každému dostupná forma pohybu na udržanie si zdravia a dobrej kondície. Cykloturistike sa môžeme venovať individuálne, alebo organizovane. Jazda v skupine, či v pelotóne má svoje čaro i svoje pravidlá, ktoré treba v záujme bezpečnosti seba aj spolujazdcov ovládať a dodržiavať. Preto sa radi s Vami stretneme na spoločných klubových cyklo výjazdoch a v hlavnej sezóne na celoslovenskom cyklo zraze KST.

Sekcia cykloturistiky KST 2018-2022

MARTIN ČAJKA, Prešov                    predseda              Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.     + 421 918 320 953

PETER ZÖLD,
Hronský Beňadik       podpredseda         Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                       + 421 905 316 020

LADISLAV BIMBO,
Bratislava          hospodár               Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                   +421 905 733 045

RÓBERT FAJTA,
Likavka                  propagácia            Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                   +421 907 227 379

KAMIL KLIMČÍK, Tvrdošín              mládež                   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                 +421 944 489 843

MILAN ŽILKA, Poprad                      klasifikácia            Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                            +421 910 307 726

GABRIEL GAZDA, Michalovce         historik                  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                +421 902 206926

MARTIN ČAJKA jr., Prešov              metodik                 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                      +421 950 630 733
 
Regionálni zástupcovia cykloturistiky KST 2018-2022 Tlačiť E-mail
 KST_cyklo_sekcia_2018-2022__k_6.3.2019.xls

 
Plán aktivít sekcie 2020 Tlačiť E-mail
Plán stretnutí výboru CT:

VV CT KST- 28.11.2020 o 9:00hod., Vyhne --------------- POZOR ZMENA!!!

Program zaujímavých cyklo podujatí:

Prosím, zasielajte cyklo akcie na rok 2021 na email Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Chceli by sme vydať tlačenú formu Cykloročenky a jej obnovu po 30 rokoch.

http://www.kst.sk/index.php/kalendar-turistickych-podujati/event-search 
Vzdelávanie Inštruktorov cykloturistiky KST Tlačiť E-mail
Systém vzdelávania Inštruktorov cykloturistiky 1-3 kv. stupňa školenia nájdete na stránke Učebno-metodickej komisie

Obsah vzdelávania Inštruktorov cykloturistiky 1-3 kv. stupňa školenia nájdete na stránke Systém Turistickej kvalifikácie

Harmonogram vzdelávacích aktivít v rámci sekcie Cykloturistiky KST pre rok 2020

Školenie Inštruktorov cykloturistiky 1 kv. stupňa -termíny preškolenia:
  • Prešov- 22.-25.10.2020 pre členov KST aj nečlenov

Zmena- školenie Inštruktorov I.stupňa sa v termíne 22.-25.10.2020 neuskutoční z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu. Odporúčame si urobiť teoretickú časť na fakulte v Banskej  Bystrici v termíne 7.-8.11.2020. Následne nato budete informovaní emailom o ďalšom postupe ukončenia školenia praktickou časťou a skúškou.

Prihlasovací FORMULÁR vypĺňajte až keď sa oboznámite so systémom kvalifikácie


Seminár Inštruktorov cykloturistiky 1 a 2 kv. stupňa- PREDĹŽENIE KVALIFIKÁCIE-termíny preškolenia:
  • Prešov 24.10.2020

Zmena- preškoľovací seminár na obnovu a predĺženie preukazu Inštruktorov sa v termíne 24.10.2020 neuskutoční z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu. Všetci budete kontaktovaní emailovou formou, kedy sa uskutoční online školenie. Bude povinné.

 
Zasadnutia sekcie Cykloturistiky Tlačiť E-mail
Výkonný výbor schválil program zasadnutí na roky 2018-2022:


Zápisnice:
 Zápisnica_CT_02-2019.pdf
 Uznesenie.pdf


 Zápisnica CT 03-2018.pdf
 Zápisnica CT 02-2018.pdf
 Priloha_1-_Vyhodnotenie_40._zrazu.pdf
 Priloha_23-Zapis_UMK_10.10.2018.pdf
CT aktív z 28.4.2018 zápisnica, Likavka.doc
CT aktív 28.4.2018, Likavka, uznesenie.jpg
Zápisnica_Cyklo_2016_04_30_z aktívu regionálnych zástupcov sekcie cykloturistiky v Ružomberku.pdf
Zápisnica_Cyklo_2012_08_24.pdf
Zápisnica_Cyklo_2011_05_08.doc

Pozvánky na zasadnutia výkonného výboru:
 Pozvánka_výboru_a_aktívu_CT_2.3.2019.pdf
 Pozvánka_vyboru_CT_10.2.2019.pdf

 Pozvánka_vyboru_CT_16.12.2018.pdf
 Pozvánka_vyboru_CT_17.11.2018.docx

Prezenčné listiny zo zasadnutí výkonného výboru:
 Prezenčka VV CT KST 10.02.2019.pdf


 Prezenčka VV CT KST 16.12.2018.pdf
 Prezenčka VV CT KST 17.11.2018.jpg
CT_aktív 28.4.2018, Likavka, prezenčná listina.jpg
 
Českú cykloligu môžu plniť aj členovia KST Tlačiť E-mail
Česká cykloliga je dobrovoľná súťaž pre všetkých cyklistov. Ide o celoročnú viacročnú súťaž cyklistov ktorá je založená na dobrovnoľnom a pravdivom nahlásení poctivo absolvovaných kolometrov.

Českú cykloligu môžu plniť aj členovia KST.

Viac sa dozviete v prílohe:   Cykloligu_v_CR_mozu_plnit_aj_clenovia_KST.pdf
 
Výkonnostný odznak cykloturistiky - VOCT Tlačiť E-mail
Výkonnostný odznak cykloturistiky - VOCT
 
Chceme cykloturistickú trasu, ako na to? Tlačiť E-mail
Elektronickú publikáciu Chceme cykloturistickú trasu, ako na to? Alebo 20 základných otázok k budovaniu a značeniu cykloturistických trás vypracoval RNDr. Juraj Hlatký, CSc. zo Slovenského cykloklub. Celú publikáciu nájkdete na konci článku.

O publikácii:
V roku 1997 vydal Slovenský cykloklub v tlačenej forme vzdelávaciu brožúrku „Chceme cyklotrasu, ako na to? Alebo 15 základných otázok k budovaniu cykloturistických trás." Brožúra bola vtedy súčasťou vzdelávacieho projektu „Bicykel a značené cyklotrasy ako prvok komunitného rozvoja". V čase vzniku tejto brožúry bolo na Slovensku asi 500 km vyznačených cykloturistických trás, dnes ich je skoro 11 000 km. Od tej doby sa teda získalo množstvo skúseností a značne sa zmenila legislatíva.

V pôvodnej brožúrke bolo rozobratých 15 pilotných otázok k tejto problematike. Vzhľadom
na pokročilý èas od jej vydania sme sa rozhodli brožúrku zaktualizovať, rozšíriť, vynechať zastaralé kapitoly, dopracovať a doplniť o kapitoly nové. Nakoľko v problematike prebiehajú stále zmeny a doplnky, volili sme pre výsledné spracovanie elektronickú formu brožúrky. Tým sa dá postupne aktualizovať a dopľňať. Treba však podotknúť, že brožúrka je iba prvotným návodom k celej problematike.

Informácie v brožúrke sú určné všetkým, ktorí sa o problematiku zaujímajú. Týka sa to predstaviteľov slovenských miest a obcí (primátori miest a starostovia obcí), samosprávnych krajov a iných organizácií štátnej správy (predovšetkým odbory a oddelenia cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a dopravy), klastrov cestovného ruchu, občianskych združení, spoločenských neziskových organizácií a nadácií, ako i podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, turizmu a agroturizmu a každého individuálneho záujemcu o problematiku.

 Chceme_cyklotrasu_ako_na_to.pdf
 
Vitajte cyklisti ! Tlačiť E-mail

Toto jednoznačné oslovenie za sebou skrýva projekt certifikácie ubytovacích a stravovacích zariadení a turistických cieľov tak, aby spĺňali požiadavky cyklistov a cykloturistov. Certifikované zariadenia a ciele vychádzajú v ústrety cyklistom svojim vybavením, ponukou a službami.

Ak teda máte záujem o to, aby aj Vaše zariadenia získalo takú certifikáciu, kliknite na:

www.vitajtecyklisti.sk

Viac o tomto programe je možné nájsť v prílohe na stihhnutie vo formáte.pdf , alebo na stránke:

www.ekopolis.sk

 
Medzinárodný cykloturistický tematický odznak Tlačiť E-mail

"Po stopách Rákócziho" 

Rok 2006 bol v Maďarsku Rokom Rákócziho - práve vlani uplynulo 330 rokov od narodenia (1776) a 100 rokov od prenesenia pozostatkov tohto uhorského národného hrdinu z ďalekého Turecka na rodnú hrudu (1906). Paradoxom historického vývoja, ktorý nastal po skončení 1. svetovej vojny v Európe je to, že obe najvýznamnejšie miesta spojené so životnou púťou Františka Rákócziho II. sa ocitli na území Slovenska. Narodil sa v kaštieli v Borši neďaleko Stredy nad Bodrogom a pochovaný je v krypte Dómu svätej Alžbety v Košiciach.

Sample Image

Výsledkom spolupráce turistov z Klubu turistov mesta Košice a Turistického zväzu B-A-Z župy z Miskolca je 303 kilometrov dlhá cykloturistická trasa - púť po významných miestach života rodiny Rákócziovcov a ostatných kultúrnych, prírodných a historických pamiatkach Dolného Zemplína na oboch stranách hranice. Za podpory Karpatskej nadácie vznikli dvojjazyčné dokumenty (turistický sprievodca a knižočka s popisom najvýznamnejších historických pamiatok), videoprezentácia a trasa bola vyznačená v teréne. Nachádza sa na nej 7 veľkých informačných tabúľ, ktoré majú za úlohu oboznámiť s touto iniciatívou aj širokú verejnosť. Sú umiestnené na najvýznamnejších bodoch cyklotrasy.

Samotná cyklotrasa sa začína v mestečku Onód na juhovýchod od Miskolca. Práve tu v r. 1707 vyhlásili Uhorské stavy samostatnosť od Rakúskeho cisárskeho dvora a postavili na čelo svojej krajiny Františka Rákócziho II. Trasa nás povedie do historického Miskolca a ďalej do mesta Edelény. Tu sa konečne dostávame  do pohoria Cserhát. V Encsi križujeme hlavnú cestu vedúcu na slovenské hranice a dostávame sa do údolia Hornádu, ktoré po pár kilometroch opustíme a odbočíme doprava opäť do kopcov. Zemplínske vrchy sa nám za námahu odvďačia historickým hradom Regéc, mnohými ďalšími historickými pamiatkami a najmä krásnymi vinohradmi a vínnymi pivnicami - veď sme v Tokajskej oblasti. Mesto Sarospatak, rodinné sídlo Rákócziovcov a jedno z miest pôsobenia učiteľa národov Komenského, bol aj miestom slávnostného otvorenia cyklotrasy 30.9.2006. Zaujímavý hrad stojí ozaj za prehliadku aj s výkladom maďarskej sprievodkyne v krásnej slovenčine. Odtiaľ je to už len na skok do Slovenského Nového Mesta. Prechádzame mostíkom ponad riečku Roňava a Slovensko nás víta okrem iného aj bustou M. R. Štefánika v parčíku neďaleko hraničného priechodu. Prvýkrát ju tu osadili tesne pred 2. svetovou vojnou, druhýkrát v r. 1968 a tretíkrát, dúfajúc že už navždy v r. 2006.

Sample ImageAlejou stromov lemovanou cestou sa dostávame do Borše - rodiska Rákócziho. Prezrieme si malé múzeum a hor sa do kopcov. Ešte stále sme v Tokajskej oblasti, ktorú u nás symbolizujú aj obce Malá a Veľká Tŕňa. Zvlnený terén nám ponúka stúpania i dlhé zjazdy a pekné široké výhľady. V Čerhove sa na chvíľku musíme vrátiť na rušnú cestu, ale v Luhyni opäť odbočujeme na menej frekventované komunikácie. Perlami na slovenskej časti trasy sú Izra - prírodné horské jazero, hrad Slanec, archeologické lokality Várheď a Koscelek v Nižnej Myšli. Tu sa aj pripájame k cykloturistického chodníku Hornád, ktorý nás bezpečne, úplne mimo premávky dovedie až priamo do centra mesta Košice. Trasa nás dovedie aj k domu Rodoštó - replike pôvodného domu, v ktorom žil Rákóczi v tureckom exile, postavenom v areáli Katovej bašty v 40.-tych rokoch 20. storočia. V minulom roku na nádvorie pribudla socha Rákócziho v životnej veľkosti, ktorú Košiciam venovala maďarská vláda. Na podstavci sochy je znázornená mapa celej Európy, čo má podľa darcu symbolizovať, že obe krajiny sú rovnocennými partnermi európskeho spoločenstva. Definitívny koniec trasy je na Hlavnej ulici pri Dóme svätej Alžbety.

Záujemca o TTO musí získať do svojho záznamníka pečiatky z 10 miest, z toho 4 sú na Slovensku. Slovenskí turisti pripravili osobitné tematické pečiatky, ktoré budú aj zberateľskou raritou.

Sample Image Celá trasa je vedená tak, aby bola prejazdná bez väčších nárokov pre všetkých záujemcov aj na štandardných rekreačných bicykloch, príp. aj pre rodiny s deťmi. Vyznačená je klasickým zeleným písmenom C s malým červeným R uprostred. Turistický sprievodca, ktorého dostane každý uchádzač o odznak, obsahuje aj také dôležité informácie, ako sú otváracie hodiny múzeí a ubytovacie možnosti spolu s aktuálnymi telefónnymi číslami.

Správcom TTO na území Slovenska je Klub turistov mesta Košice, kontakt: Eva Dučaiová, Tatranská 8, 040 01 Košice, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. <mailto: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. >.


 


Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.