Medzinárodné výstavy koní 2012 Tlačiť
Predseda sekcie jazdeckej turistiky pripravil prehľadný kalendár Medzinárodných výstav koní v roku 2012:
 Kone_kalendar_vystav_2012.pdf