Vzdelávanie Inštruktorov cykloturistiky KST Tlačiť
Systém vzdelávania Inštruktorov cykloturistiky 1-3 kv. stupňa školenia nájdete na stránke Učebno-metodickej komisie

Obsah vzdelávania Inštruktorov cykloturistiky 1-3 kv. stupňa školenia nájdete na stránke Systém Turistickej kvalifikácie

Harmonogram vzdelávacích aktivít v rámci sekcie Cykloturistiky KST pre rok 2020

Školenie Inštruktorov cykloturistiky 1 kv. stupňa -termíny preškolenia:
  • Prešov- 22.-25.10.2020 pre členov KST aj nečlenov

Zmena- školenie Inštruktorov I.stupňa sa v termíne 22.-25.10.2020 neuskutoční z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu. Odporúčame si urobiť teoretickú časť na fakulte v Banskej  Bystrici v termíne 7.-8.11.2020. Následne nato budete informovaní emailom o ďalšom postupe ukončenia školenia praktickou časťou a skúškou.

Prihlasovací FORMULÁR vypĺňajte až keď sa oboznámite so systémom kvalifikácie


Seminár Inštruktorov cykloturistiky 1 a 2 kv. stupňa- PREDĹŽENIE KVALIFIKÁCIE-termíny preškolenia:
  • Prešov 24.10.2020

Zmena- preškoľovací seminár na obnovu a predĺženie preukazu Inštruktorov sa v termíne 24.10.2020 neuskutoční z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu. Všetci budete kontaktovaní emailovou formou, kedy sa uskutoční online školenie. Bude povinné.