KST
Valné zhromaždenie
22. Valné zhromaždenie KST 2021 Tlačiť E-mail
Dokumenty:
Dokumenty odoslané pred konaním zhromaždenia:


Návrhy na ocenenia:


 
21. Valné zhromaždenie KST 2020 Tlačiť E-mail

Počas uplynulého víkendu 26. - 27. 9. 2020 sa v Liptovskom Mikuláši, pri dodržaní všetkých odporúčaných protipandemických opatrení, uskutočnilo 21. valné zhromaždenie (VZ) Klubu slovenských turistov (KST). VZ bolo uznášania schopné, všetky body plánovaného programu boli prerokované. VZ okrem iného schválilo nezmenenú výšku členských poplatkov na rok 2021 a potvrdilo nedávno zverejnené výsledky výberového konania na nájomcov vysokohorských chát.

Predseda KST, P. Dragúň: „Tohoročná korona kríza nás donútila presunúť valné zhromaždenie z jarného na jesenný termín. Zdá sa, že sme to stihli len tak-tak, tesne pred druhou vlnou zákazu stretávať sa. Popri dobrej účasti a obsahovo bohatej diskusii našich delegátov ma tentokrát potešila účasť viacerých významných hostí. Že sme v segmente neolympijského športu pre všetkých významnou národnou športovou organizáciou, potvrdil svojou prítomnosťou a príhovorom Anton Siekel. V mene RTVS so zaujímavou prezentáciu a návrhom spolupráce pri propagovaní turistických podujatí vystúpila intendantka Rádia Regina-západ Mária Grebeňová-Laczová. Veľmi pozorne sme počúvali aj zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Lýdiu Babjakovú a Braňa Mráza. Z ich slov mám nádej, že docenenie významu kvalitného turistického značenia sa už nebude prejavovať len štátnou finančnou dotáciou na obnovu a údržbu značenia, ale aj aktívnejšou snahou pomôcť nám dosiahnuť legislatívnu ochranu siete vyznačených trás“.

28. septembra 2020; KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV, Záborského 33, 831 03 Bratislava;

Tlačová správa:  TS KST 21. valné zhromaždenie KST.pdf

Dokumenty zo zhromaždenia:

 21. VZ KST 2020 uznesenie.pdf

 21. VZ KST 2020 zápis volebnej komisie.pdf
 21. VZ KST prezenčná listina - delegáti.pdf
 21. VZ KST prezenčná listina - účastníci.pdf

 SCHVÁLENÝ_ROZPOČET_KST_2020_VZ.xls

Správy:

 Správa o činnosti P. Dragúň 2020.pdf  
 Správa Letavay stanovisko ku správe Kontrolnej komisie.pdf
 Správa Letavay list delegátom VZ 2020.doc
 Správa o kontrole plnenia Uznesenia XX VZ.pdf
 Správa výročná o činnosti kontrolóra.pdf
 Správa Učebno - metodickej komisie o činnosti 2020.docx

Dokumenty odoslané pred konaním zhromaždenia:

 21. VZ KST 2020 pozvánka (náhradný termín).doc
 VZ Rozpočet 2019 - vyhodnotenie.xls
 VZ Rozpočet 2020 - návrh schválený VV 19. 8. 2020.xls
 VZ Správa auditora 2019.pdf
 VZ Účtovná zavierka 2019.pdf
 VZ Výročná správa 2019.pdf

Návrhy na ocenenia:

 Hudák Šefan - Turiec (návrh na ocenenie).pdf
 Kelemen Zdeněk - AL DS (návrh na ocenenie).jpg
 Kormaník Jozef - AL Michalovce (návrh na ocenenie).pdf
 Mikšuová Jiřina - Prešov (návrh na ocenenie).pdf
 Opial Anton - MJ Čadca (návrh na ocenenie).jpg
 Petrinec Marián - AL TN (návrh na ocenenie).pdf

Čítať celý článok...
 
21. Valné zhromaždenie KST, tlačová správa Tlačiť E-mail

Počas uplynulého víkendu 26. - 27. 9. 2020 sa v Liptovskom Mikuláši, pri dodržaní všetkých odporúčaných protipandemických opatrení, uskutočnilo 21. valné zhromaždenie (VZ) Klubu slovenských turistov (KST). VZ bolo uznášania schopné, všetky body plánovaného programu boli prerokované. VZ okrem iného schválilo nezmenenú výšku členských poplatkov na rok 2021 a potvrdilo nedávno zverejnené výsledky výberového konania na nájomcov vysokohorských chát.

Čítať celý článok...
 
20. Valné zhromaždenie KST 2019 Tlačiť E-mail

20. Valné zhromaždenie Klubu Slovenských Turistov (KST) schválilo vstup KST do Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

V dňoch 29.-30.3.2019 sa v priestoroch SOŠ Stavebná v Žiline konalo 20. Valné zhromaždenie KST. Rokovanie prebehlo v korektnom duchu a pracovnej atmosfére, v diskusii odznelo množstvo podnetov.

Hlavné výsledky VZ obsahuje Uznesenie -  TU.

Dokumenty z valného zhromaždenia:

 VZ_2019_zápisnica.pdf

 VZ_2019_prezenčná listina.pdf

 Kontrolná komisia_Správa_o_kontrole_plnenia_uzesení.pdf 

 Kontrolná komisia_Výročná_správa_o_činnosti_kontrólra.pdf

 AUDIT_správa_účtovná závierka_2018.pdf

 ROZPOČET_2018_vyhodnotenie.xls

 Výročná_správa_2018.pdf  

 VZ_2019_zápis volebnej komisie.pdf

VZ_schválený_ROZPOČET_2019.xls

 

Náhľad: predsednícky stôl 20. VZ KST. Sprava A. Krištofová, P. Dragúň, M. Heinrich, V. Gábriš, J. Polomský Náhľad: pohľad do pléna 20. VZ KST Náhľad: 20. VZ KST sa konalo v príjemných priestoroch SOŠ Stavebná v Žiline

Čítať celý článok...
 
19. Valné zhromaždenie KST 2018 Tlačiť E-mail
V zmysle platných stanov Klubu slovenských turistov zvolal predseda Klubu slovenských turistov XIX. Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov, ktoré sa  konalo 8. - 9. júna 2018 v Spojenej škole na ulici Československej armády 24, Martin.

Zápis z Valného zhromaždenia KST:   vz_2018_zapis.pdf

Prílohy k zápisu:

Uznesenie Valného zhromaždenia KST:   vz_2018_uznesenie.pdf

                                                                      VZ_2018_uznesenie.doc

Zápis volebnenej komisie Valného zhromaždenia KST:  VZ_2018_zapis_VK.pdf

                                                                                              VZ_2018_zapis_VK.docPrezenčné listiny z Valného zhromaždenia KST:


Dokumenty na zasadnutie:

 Výročná_správa_KST_2017.pdf

 
18. Valné zhromaždenie KST 2017 Tlačiť E-mail

V zmysle platných stanov Klubu slovenských turistov zvolal predseda Klubu slovenských turistov XVIII. Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov, ktoré sa konalo 24. - 25. marca 2017, v Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici 2 v Žiline.

 18._VZ_2017_zápisnica.pdf

 18.VZ_2017_uznesenie.pdf


Návrhy na ocenenia:

 Goč_Igor_AL_RRMichalovce.pdf

 Halaša_Ján_AL_RRZA.pdf

 Hos_František_MJ_RRSNV.pdf 

 Nagy_Štefan_AL_KBT_Via_Danubia.pdf 

 Rechtorík_Anton_AL_RRZA.pdf 

 Senková_Anna_AL_RR_Trenčín.pdf


Dokumenty:

 Príhovor_predsedu.doc

 Rozpočet_2016_chaty_vyhodnotenie.xls

 Rozpočet_2016_vyhodnotenie.xls

 Rozpočet_2017_návrh.xls

 Vyročná_správa_za_rok_2016.pdf

 18.VZ_2017_správa_kontrolóra_za_rok_2016.pdf

Účtovná_závierka_2016_KST.pdf

 Sekcie_správa_o_činnosti_za_2016.pdf

 

Audit za rok 2016:

 Auditorská_správa_2016_KST.pdf

 Audit_za_rok_2016_vyhlásenie_vedenia_KST.pdf

 

    Problem copying original
  •  


 
17. Valné zhromaždenie KST 2016 Tlačiť E-mail
XVII. Valné zhromaždenie sa konalo v Žarnovici 9. apríla 2016.

 XVII.Valne_zhromazdenie_KST_2016_uznesenie.pdf

 XVII.Valne_zhromazdenie_KST_2016_uznesenie_tlac.pdf

 XVII._Valne_zhromazdenie_KST_2016_zapis.pdf
 
16. Valné zhromaždenie KST 2015 Tlačiť E-mail
XVI. Valné zhromaždenie sa konalo v Žarnovici 10. januára 2015.

 16.Valné zhromaždenie_2015_zápis.pdf

 16.Valné zhromaždenie_KST_2015_uznesenie.pdf

 Zápis_volebnej komisie 16.VZ_KST_2015.pdf
 
15. Valné zhromaždenie KST 2014 Tlačiť E-mail
XV. Valné zhromaždenie sa konalo v Žiline 7. - 8. júna 2014. Zasadnutie boli očakávané z väčším napätím, ako tie predošlé. Predovšetkým preto, že Valné zhromaždenie bolo tento rok volebné a zvolilo nového predsedu a výkonný výbor. Predsedom sa stal Ing. Peter Dragúň z Topolčian a podpredsedami sú Ing. Anna Krištofová z Vyhní a JUDr. Marek Heinrich zo Žiliny. Valné zhromaždenie súčasne zvolilo funkcionárov do najvyšších klubových funkcií.

Dokumenty týkajúce sa zasadnutia:

 XV.VZ_2014_zápis.pdf

 XV.VZ_KST_2014_uznesenie.pdf

 Zápis_volebnej komisie Valného zhromadždenia_KST_2014.pdf

 Rozpočet_KST_2014.pdf

 Rozpočet_KST_čerpanie_2013.pdf

Správy sekcií a komisií KST:

 Správa_sekcia jazdeckej turistiky_2013.jpg

 Správa_medzinárodná komisia_2013.pdf

 Správa_organizačná a legislatívna komisia_2013.pdf

 Správa_o_činnosti_KST_2010_2014.pdf

 Správa_o_činnosti_KST_2013.pdf

 Správa_revízna komisia_2013.pdf

 Správa_sekcia mládeže_2013.pdf

 Správa_učebno-metodická komisia_2013.pdf

 Správa_sekcia vysokohorskej turistiky_2010_2013.pdf

 Správa_sekcia vodnej turistiky_2013.pdf

Sekcia vodnej turistiky_prehlásenie_vodákov_k_situácii_na_KST_z_23.11.13.pdf

Sekcia vodnej turistiky_ročné_náklady_na_činnosť.pdf

 Zápis_sekcia pešej turistiky_8.3.2014_ZA.pdf

 
14. Valné zhromaždenie KST 2013 Tlačiť E-mail
Vo štvrtok 4. júla 2013 sa konalo slávnostné zasadnutie Valného zhromaždenia KST. Zhromaždenie sa konalo pri príležitosti 60. celoslovenského zrazu Klubu slovenských turistov a 44. stretnutia turistických oddielov mládeže v Bratislave, zraz sa konal pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 140. výročia organizovanej turistiky na území Slovenska.

Fotogaléria:Materiály z Valného zhromaždenia:

 VZ_2013_07_04_zápisnica_PP.pdf

 VZ_2013_07_04_uznesenie.pdf

 Správa_o činnosti KST 2012_predniesol predseda_KST.pdf

 Správa_revíznej komisie KST pre 2012_pdf

 VZ_správa_o_hospodárení_2012.xls

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.