Verejné obstarávanie
Výzva na predkladanie cenových ponúk na „Vybudovanie via-ferraty v priestore Priečneho sedla vo Vysokých tatrách“ Tlačiť

Klub slovenských turistov v súvislosti s realizáciou projektu „PLSK.01.01.00-00-0116/17 - Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“ spolufinancovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A PL-SK, týmto vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na „Vybudovanie via-ferraty v priestore Priečneho sedla vo Vysokých tatrách“.

Interreg logo - povinná publicita

Dokumenty: