KST
Vykonávacie predpisy
Marek Heinrich: Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov Tlačiť E-mail
 
VP KST č. 1/2011 o členstve Tlačiť E-mail
 VP_o členstve.docx  
 
VP KST č. 2/2011, organizačný poriadok Tlačiť E-mail
 VP_organizačný poriadok.doc
 
VP KST č. 3/2011, rokovací poriadok Tlačiť E-mail
 VP_rokovací poriadok.doc
 
VP KST č. 4/2011, volebný poriadok Tlačiť E-mail
 VP_volebný poriadok.doc
 
VP KST č. 5/2011, registrácia a hlásenia Tlačiť E-mail
 VP_5_2011_registracia_hlasenia.doc
 
VP KST č. 6/2011 o sekciách a komisiách KST, nadobudol účinnosť 27.9.2020 Tlačiť E-mail
 VP_2011_6_o_sekciach_a_komisiach.pdf
 
VP KST č. 7/2011 o hospodárení s majetkom Tlačiť E-mail
 VP_hospodárenie.doc
 
VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov Tlačiť E-mail
 VP_o obehu_a_uctovani_priloha.xls
 
VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách Tlačiť E-mail
 VP_2011_9_cestovne_nahrady.pdf  

Cenník cestovné:  Cenník_cestovné_platný_od_1.11.2011.pdf


Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.7.2019 sa stanovujú takto:

 

5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

 
VP KST č. 10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia Tlačiť E-mail

 VP_o nahradach_a odmenach u turistickeho znacenia.doc

 


JEDNOTKOVÉ SADZBY ZA ZNAČKÁRSKE PRÁCE; PLATNÉ OD 27.2.2019:

Uznesenie 30/2019: Výkonný výbor KST mení odmeny za splnenie značkárskych úloh na nasledovné znenie:
Jednotkové sadzby za značkárske práce pre rok 2019
P.č. činnosť odmena za splnenie jednotky značkárskej úlohy
1. Obnova značkovania km 9,40
2. Rušenie značkovania km 3,70
3. Príprava dát novej TZT km 3,70
4. Kontrola značkovania (vrátane správy z kontroly) km 3,40
5. Revízia značkovania km 1,50
6. Snímanie TZT navigačným prístrojom km 1,60
7. Vyčistenie gpx súboru a úprava km 1,00
8. Iné práce v teréne hod 3,40
9. Montáž alebo demontáž smerovky alebo tabuľky ks 2,30
10. Stavba smerovníka vrátane dovozu ks 36,50
11. Údržba smerovníka vrátane striešky bez demontácie a montáž smeroviek ks 12,80
12. Demontáž kovového smerovníka vrátane odvozu ks 17,00
13. Stavba značkárskeho kolíka vrátane dovozu ks 16,00
14. Údržba značkárskeho kolíka alebo smerovníka bez striešky ks 6,50
15. Demontáž kovového značk. kolíka vrátane odvozu ks 8,20
16. Montáž alebo demontáž koncovej značky ks 1,00
17. Montáž alebo demontáž šípky na značkársky kôl ks 1,00
18. Stavba stojana s mapou vrátane dovozu ks 93,00
19. Údržba stojana na mapu ks 27,00

 

Spracovala: Ing. Eva Škutová, Sekcia značenia KST schválila dňa 22. januára.2019, VV KST schválil dňa 27. februára 2019


Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.7.2019 sa stanovujú takto:

5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


Cenník cestovného platný od 1. novembra 2011:

 

 
VP KST č. 12/2011 o kontrolnej komisii Tlačiť E-mail
 VP_o kontrolnej_komisii.doc
 
VP KST č. 13/2011, o oceňovaní Tlačiť E-mail
 VP o_ocenovani.doc
 
VP KST č. 15/2011 o daroch, reklame a sponzorstve Tlačiť E-mail
 VP_15_2011_o daroch, reklame a sponzorstve.doc  
 
VP KST č. 16/2011 o pomenovaných turistických značkovaných trasách Tlačiť E-mail
 VP_o pomenovanych_turistickych znackovanych trasach.doc
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.