Otázky a odpovede
18.6.2014 Tlačiť
Otázka:
Dobrý deň,
chcela by som vedieť aké výhody (zľavy)má člen KST pri turistike do Rakúska a do Švajčiarska. Jedná sa hlavne o ubytovanie a dopravu (lanovky). V prípade, že sú výhody, na základe čoho sa dajú využiť a čo k tomu potrebujem.
S pozdravom Malcová

Odpoveď:
Pri turistike v Rakúsku môžu členovia KST na základe recipročnej dohody medzi Klubom rakúskych turistov (ÖTK) a KST využiť 50% -nú zľavu z ceny ubytovania na vybraných chatách ÖTK. Ich zoznam je v Kalendári KST 2014, str. 22 až 25. Podmienkou pre uplatnenie zľavy je preukázanie sa platným preukazom KST a samozrejme je podmienkou ubytovania voľná lôžková kapacita. Príslušnému chatárovi sa treba ohlásiť dostatočne vopred a spraviť si či už individuálnu, alebo skupinovú rezerváciu. Iné výhody v Rakúsku z preukazu KST nevyplývajú. Pri turistike vo Švajčiarsku neposkytuje preukaz KST žiadne výhody.

D.Valúch, generálny sekretár KST