KST


Klasifikačná komisia Tlačiť E-mail
Klasifikačná komisia KST 2014-2018


MARIÁN PETRÍK, predseda, č.d. 279, 055 52 Kojšov, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,   0915/640 346

Schvaľuje: pešie ZC I. stupňa, vopred schálené ZC nazrazy, VOPR, udeľuje I. a MVT triedu

HUDÁK ŠTEFAN, Teplická 888/10, 039 01 Turčianske Teplice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,  0905/479 001

Schvaľuje: VHT ZC I. stupňa, udeľuje VOVHT, Najvyššie vrcholy slovenských pohorí

ĽUBOMÍR ŠKUMÁT, J. Slottu 40, 917 01 Trnava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0908/126 938

Schvaľuje: lyžiarske ZC I. stupňa, udeľuje VOLT

MIKUŠOVÁ JIŘINA, Nábrežná 10, 080 01 Prešov, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , (051) 774 95 38, 0915/520 182

Schvaľuje: vodácke ZC I. stupňa, udeľuje VOVT

PUNCOCHAŘ JÁN, Ing., Blagoevova 10, 851 03 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/327 812

Schvaľuje: cyklo ZC I. stupňa, udeľuje VOCT

SALVIANY IGOR, Ing., Zlatovská 4,  911 05 Trenčín - Zlatovce, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/230 176

Schvaľuje: ZC I. stupňa pre mládež a udeľuje VZ pre mládež

ŽILKA MILAN, Ing., Partizánska 705/41, 058 01 Poprad, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0910/307 726

Udeľuje: odznak Turista

 

Adresár klasifikátorov KST podľa regiónov:  Adresar_klasifikatorov_2020.xls


Touto cestou Vás chceme požiadať, aby ste prípadné zmeny, či doplnenie adresára klasifikátorov zaslali na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Ďakujeme.

 
Turistická klasifikácia Tlačiť E-mail
Členenie turistickej klasifikácie (platnosť od 1. januára 2005)

A - Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest (ZC)

B - Výkonnostné odznaky presunov

C - Odznak TURISTA

D - Výkonnostná turistika mládeže

E - Oblastné a tematické odznaky


Klasifikácia Výkonnostnej turistiky v KST: Klasifikácia_KST_platná_od_2005_úprava_2013_11_29.pdf
 
Výkonnostná turistika Tlačiť E-mail
Výkonnostná turistika je jednou z foriem motivácie turistickej činnosti jednotlivca i kolektívu. Je prostriedkom na sústavné zvyšovanie a upevňovanie fyzickej zdatnosti turistu. Pri jej vykonávaní dochádza k všeobecnému rozširovaniu duševného obzoru a morálno-vôľových vlastností.

Členenie turistickej klasifikácie:


A - Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest (ďalej len ZC)
B - Výkonnostné odznaky presunov (ďalej len VOP)
C - Odznak TURISTA
D - Výkonnostná turistika mládeže
E - Oblastné a tematické odznaky

Prehľadné rozdelenie nájdete nižšie po kliknutí na "Čítať celý článok.....", alebo v článku s názvom "Turistická klasifikácia" kde je ako príloha vložené detailné členenie s uvedenými podmienkami.
Čítať celý článok...
 
Dokumentácia výkonostnej turistiky Tlačiť E-mail

Dokumenty k evidencii výkonnostnej turistiky.

 Denník turistickej zápočtovej cesty.pdf

Zápočtová cesta

 Zápočtová cesta - denný záznam.xlsx
 Zápočtová cesta - Evidenčný list 1 strana.xlsx
 Zápočtová cesta - Evidenčný list 2 strana.xlsx

Denník - výkonnostný odznak

 Pešia turistika - výkonnostný odznak pešej turistiky denník (záznamník).doc 
 Cykloturistika - výkonnostný odznak cykloturistiky denník (záznamník).doc 
 Lyžiarska turistika - výkonnostný odznak lyžiarskej turistiky denník (záznamník).doc 
 Vodná turistika - výkonnostný odznak vodnej turistiky denník (záznamník).doc 

 
Majstri turistiky, nositelia turistických výkonnostných tried v KST Tlačiť E-mail
V prílohách nájdete zoznam nositeľov turistických výkonnostných tried v Klube slovenských turistov a stav týchto tried v jednotlivých regiónoch.

Touto cestou žiadame držiteľov výkonnostných ocenení, že ak nie sú uvedení v zoznammoch nižšie, nech túto skutočnosť nahlásia na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo telefonicky: 02/44451121. Ďakujeme.

 Výkonnostné_triedy_regióny_stav_počet_2011.doc

 Výkonnostné_triedy_regióny_nositelia_menovite_2011.xls

 Výkonnostné_triedy_podľa regiónov_k 1.1.2014.xls

 Výkonnostné_triedy_podľa regiónov k 1.1.2015.xls

 Udelené_VO_2013.xls
 Udelené_VO_2019.xls
 
Turistické odznaky Slovenska Tlačiť E-mail
Turistické odznaky sa rozdeľujú na oblastné turistické odzaky (OTO) a tematické turistické (TTO). Vydávajú sa z dôvodu obohatenia rekreačnej turistiky nielen pre organizovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. Väčšinou sú viazané k zaujímavým regiónom Slovenska. Oboznamujú turistov s významnými historickými pamiatkami a zaujímavými miestami v danom regióne, ako sú – hrady a zámky, rôzne objekty miest, kultúrne a národopisné pamiatky, pamätníky, ako aj pohoria, ich vrcholy a miesta so zaujímavými výhľadmi.

Čítať celý článok...
 
Cesta hrdinov SNP - tematický turistický odznak Tlačiť E-mail
Záznamník: Stiahnuť záznamník.pdf

Cesta hrdinov Slovenského národného povstania je základnou turistickou magistrálou Slovenska, meria 769 km a tiahne sa naprieč Slovenskou republikou od Devína na juhozápade až po Dukliansky priesmyk na severovýchodnom okraji krajiny. Je súčasťou európskej diaľkovej trasy E8, ktorú má v správe Európska asociácia turistických organizácii EWV-ERA-FERP.

Dvojica slovenských študentov a nadšencov (Hasty a Solinko), ktorí spoločne cestu hrdinov SNP zvládli ešte v roku 2006 vytvorili portál www.cestasnp.sk, kde sa dozviete všetko, alebo aspoň veľmi veľa o priebehu tejto magistrály.

CestaSNP_2

Nižšie nájdete i skúsenosti iného turistu, ktorý nás požiadal o zverejnenie.

Čítajte ďalej.
Čítať celý článok...
 
Najvyššie vrcholy slovenských pohorí - tematický turistický odznak Tlačiť E-mail
 Zaznamnik_Najvyssie_vrcholy_slovenskych_pohori.pdf
 
Odznak 24 vrcholov Malých Karpát v Bratislavskom samosprávnom kraji - oblastný turistický odznak Tlačiť E-mail
OTO_24_vrcholov_MK_odznak.odt

 

Myšlienka nadviazať na dávno zaniknutý záznamník 12 vrcholov Malých Karpát (1994 – 1995), prišla krátko po valnom zhromaždení Klubu bratislavských turistov (KBT) 2019 od Mila Kubla. Realizáciu si vzal za svoju Miroslav Svítek. Predložil výkonnému výboru KBT, či sekcii pešej turistiky pri výkonnom výbore KBT niekoľko návrhov a koncom roku 2019 bol na výkonnom výbore KBT odsúhlasený záznamník Oblastného Turistického Odznaku (OTO) 24 vrcholov Malých Karpát v Bratislavskom samosprávnom kraji, ako aj návrh odznaku pre tento OTO. Výrobu 300 ks, ako aj realizáciu návrhu, zabezpečil Miroslav Svítek u firmy Arnold s.r.o. z Bratislavy.

Podstatou tohto OTO je myšlienka vybrať za každú obec, mesto, mestskú časť Bratislavského samosprávneho kraja, ktorej kataster zasahuje do Malých Karpát jeden vrchol, a to zväčša mimo turistických značkovaných trás, aby sa turisti a iní vyznávači akéhokoľvek pohybu vlastnou silou, vybrali aj do iných, ako preferovaných častí Malých Karpát. Pri výbere sa samozrejme zohľadňovalo, aby sa vrchol nenachádzal v prírodnej rezervácii, vojenskom území. Všetky vrcholy sú vyznačené na bežne dostupných papierových mapách VKÚ, Shocartu, elektronických mapách Locus a pod. Navyše v záznamníku, ktorý je možné si stiahnuť z webovej stránky Klubu bratislavských turistov http://kbt.kubla.sk/ , sú aj GPS polohy jednotlivých vrcholov.

Propagácia tohto nového OTO prebehla na https://hiking.sk/, vo vysielaní Rádiovíkend RTVS, na XXIII. ročníku Zimných výstupov na vrcholy MK 15.02.2020 v Tŕstí, kde sa zúčastnilo 130 turistov.

Garantom tohto OTO a hodnotiteľom splnenia podmienok pre udelenie odznaku je podpredseda VV KBT Miroslav Svítek.

Podľa dostupných informácií z radov turistov, je o plnenie tohto OTO celkom slušný záujem.


 
Odznak Hnilecké vrchy - oblastný turistický odznak Tlačiť E-mail

Hnilecké vrchy sú jedným z geomorfologických podcelkov Volovských vrchov. Vypĺňajú územie medzi Hnilcom na juhu a Hornádom na severe, tiahnu sa od Gelnice po Markušovce. Ďalej sa členia na geomorfologické časti Galmus a Hnilecké podolie.

Najvyšším vrchom je Bukovec (1 127 m n. m.), ďalšími výraznými vrcholmi sú Korban (1 110 m n. m.), Ostrý vrch (1 082 m n. m.), Skala (1 014 m n. m.), Biela skala (926 m n. m.), Vysoký vrch (874 m n. m.).

V rámci podcelku možno navštíviť obce Švedlár, Žakarovce, Slovinky, Poráč a Rudňany.

Viac o podmienkach plnenia OTO nájdete v prílohách:

 
Odznak Liptov - oblastný turistický odznak Tlačiť E-mail
 OTO_Liptov_2017_titulka.pdf

 OTO_Liptov_2017_podmienky_plnenia.pdf
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.