Turistická klasifikácia Tlačiť
Členenie turistickej klasifikácie (platnosť od 1. januára 2005)

A - Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest (ZC)

B - Výkonnostné odznaky presunov

C - Odznak TURISTA

D - Výkonnostná turistika mládeže

E - Oblastné a tematické odznaky


Klasifikácia Výkonnostnej turistiky v KST: Klasifikácia_KST_platná_od_2005_úprava_2013_11_29.pdf