Turistické odznaky Slovenska Tlačiť
Turistické odznaky sa rozdeľujú na oblastné turistické odzaky (OTO) a tematické turistické (TTO). Vydávajú sa z dôvodu obohatenia rekreačnej turistiky nielen pre organizovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. Väčšinou sú viazané k zaujímavým regiónom Slovenska. Oboznamujú turistov s významnými historickými pamiatkami a zaujímavými miestami v danom regióne, ako sú – hrady a zámky, rôzne objekty miest, kultúrne a národopisné pamiatky, pamätníky, ako aj pohoria, ich vrcholy a miesta so zaujímavými výhľadmi.Pár slov z histórie.
Prvý súpis turistických odznakov bol spravený ešte za ČSSR v roku 1986 a vydaný v roku 1987. Vtedy na území ČSSR bolo evidovaných 90 turistických odznakov. Z toho v Čechách 38, na Morave 13 a na Slovensku 36. K dnešnému dňu sa nám ich na Slovensku podarilo aktualizovať 22, 9 je v riešení a 7 je zrušených. Medzi zrušenými je OTO Poprad, ktorý bol nahradený súbežným odznakom Vysoké Tatry.

Zoznam platných turistických odznakov a podmienok na ich získanie nájdete v prílohe:

 Turistické  odznaky Slovenska_popis_zoznam_aktualizácia 03_2022.doc
 

Odznak_najvyssie_vrcholy

Odznak_za_krasami_SK