Dokumentácia výkonostnej turistiky Tlačiť

Dokumenty k evidencii výkonnostnej turistiky.

 Denník turistickej zápočtovej cesty.pdf

Zápočtová cesta

 Zápočtová cesta - denný záznam.xlsx
 Zápočtová cesta - Evidenčný list 1 strana.xlsx
 Zápočtová cesta - Evidenčný list 2 strana.xlsx

Denník - výkonnostný odznak

 Pešia turistika - výkonnostný odznak pešej turistiky denník (záznamník).doc 
 Cykloturistika - výkonnostný odznak cykloturistiky denník (záznamník).doc 
 Lyžiarska turistika - výkonnostný odznak lyžiarskej turistiky denník (záznamník).doc 
 Vodná turistika - výkonnostný odznak vodnej turistiky denník (záznamník).doc