Zo života značkárov
Galéria významných značkárov Tlačiť

Každý, ktorý priloží ruku k 130-ročnému dielu našich otcov zaslúži pochvalu a vďaku. Stovky obetavých turistov – značkárov z celého Slovenska prispelo k vybudovaniu jedinečnej siete turistických značkovaných chodníkov, ktorú nám môže závidieť celý svet.

V úzkej spolupráci s českými značkármi sme vypracovali podrobnú metodiku značkovania a vybudovali jednotnú celoštátnu organizačnú štruktúru. Predpokladom úspechu vybudovaného systému značenia však  je aj systematická, obetavá práca značkárov a značkárskych funkcionárov.

Dnes už nie je možné získať údaje o všetkých členoch rozsiahlej značkárskej rodiny. Z úcty k neoceniteľnej dobrovoľníckej práce značkárov sme zozbierali údaje aspoň tých najvýznamnejších. Na zbere dát stále pracujeme, aby sme galériu ešte rozšírili.

Vďaka vám všetkým,  priatelia.

Arnošt Guldan, zostaviteľ biografií


BOHATA, Oldřich;   BOJMÍR, Ján;   BRUDŇAK, Ján;

ČIKOR , Vladimír;

FUKAS, Ján;

GARGULÁK, Jozef;   GULDAN , Arnošt;

HENCOVSKÝ, Ján;   HIRKO , Štefan;

CHRAPČIAK, Vladimír;

IŠTVÁN, Alexander;

JAHN, Ján;

KALAPOS, Jozef;   KELEMEN, Albert;   KIRSCHNER, Michal;  KOBA , Juraj;

   KOLLÁRIK, Miloš;   KUBÁŇ , Augustín;   KUBLA, Miloslav;

LEDINSKÝ, Jozef;

MIKLER, Andrej;   MOLNÁR, Pavol;   MUŠŠÁK, Viktor;

NAGY , Štefan;   NITKULINEC, Ján;

PETROVIČ, Štefan;  POHÁNKA , Pavel;   PRINC, Vladimír;

REHÁK, Juraj;   RUŽEK , Milan;

SEITZOVÁ, Silvia;   SENČEK , František;   SERDAHELY, Aurel;   STUCHLÝ, Milan;

    SURGENT , Jozef;  SZOMOLÁNYI, Juraj;

ŠIMKO , Rudolf;   ŠÍR, Zdenek;   ŠKOLNA, Peter;   ŠKROVINA, Ján;  

    ŠTELIAR, Zdenek;   ŠUCHA , Edmund;

TÓTH , Arnold;

VALÁŠEK, Štefan;   VAVRÍK, Bartolomej;   VAVRÍKOVÁ, PETROVIČOVÁ, Adela;

    VAVRO , Miroslav;

ZAPLETAL, Ivan;

Fotogaléria značkárov >>>