1. Stretnutie priaznivcov histórie turistiky KST

Sekcia histórie turistiky Klubu slovenských turistov

Vás srdečne pozýva na

 

1. Stretnutie priaznivcov histórie turistiky KST

 

ktoré sa uskutoční  v Banskej Bystrici a okolí

v dňoch 20. až 21. augusta 2022

 

Bude to podujatie, o ktorom sme už dávnejšie hovorili a jeho prvý ročník sme chceli uskutočniť už vlani, ale kvôli pandémii sme od toho upustili. Veríme, že tentoraz to vyjde a stretnutie bude úspešné. Ďalšie ročníky pripravíme vždy v inej lokalite (ponuky sú na Liptovský Mikuláš, Levoču, Poprad – Spišskú Sobotu....). 

 

Program

Sobota 20.augusta 2022:

10.00 – 11.00 hod. Zasadnutie aktívu sekcie histórie turistiky (HT) KST (Cesta na štadión 3, Banská Bystrica) – pre členov aktívu sekcie a pozvaných hostí

11.30 – 12.30 hod. obedňajšia prestávka

Oficiálny program pre všetkých záujemcov:

13.00 – 14.30 hod.  Prehliadka (komentovaná) pamätných miest Banskej Bystrice, spojených s históriou turistiky a jej osobnosťami (Viliam Paulíny, Juraj Slávik, Juraj Hudec,... ) - zraz účastníkov pred budovou Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  na Nám. SNP č. 23.

15.00 – 18.00  Výlet k Chate na Suchom vrchu, pripomenutie si jej histórie a výstup rebríkmi (8 ks) podobnými  tým v Slovenskom raji na Skalnú vyhliadku na úbočí Trávneho Ždiaru neďaleko Suchého vrchu. Jednosmerná trasa meria cca 800 m s prevýšením  60 m. Potrebné základné turistické vybavenie – turistická obuv, najlepšie s vibramou, vlastné občerstvenie (turistická chata nie je v prevádzke).

Doprava vlastnými vozidlami – odchod o 15.00 zo súkromného parkoviska pri dome č. 3 na Ceste na štadión v BB. Pre vopred prihlásených účastníkov dopravu zabezpečíme.   

19.00 – 22.00 hod.  Večerné posedenie účastníkov  (v záhradnej časti reštaurácie Bernardov dvor na Dolnej ul.)

 

Nedeľa 20.augusta 2022:

10.00 – 10.30 hod. Presun vozidlami na Šachtičku nad Banskou Bystricou – na parkovisko v lokalite Ski rezortu Šachtička. Doprava vlastnými vozidlami – odchod o 10.00 zo súkromného parkoviska pri dome č. 3 na Ceste na štadión v BB. Pre vopred prihlásených účastníkov dopravu zabezpečíme.  

10.30 – 12.00 hod. Výstup na Panský diel (1 102 m n. m. )  z parkoviska Ski rezortu Šachtička (948 m n. m.). Na tomto vrchu s krásnymi panoramatickými výhľadmi stála útulňa s vyhliadkovou vežou, postavená v r. 1906. Vyhorela v r. 1935 a už nebola obnovená. Pripomenieme si jej históriu.

12.00 – 13.00 prestávka na obed – možnosť konzumácie teplých jedál v reštaurácii v Ski rezorte Šachtička, prípadne aj vystúpiť na miestnu rozhľadňu.

13.00 – 17.00 hod. Peší okruh (s výkladom) Šachtička – Špania dolina – Šachtička vrátane Banského náučného chodníka. Trasa zahŕňa prudký zostup zo Šachtičky do Španej doliny (cca 20 min.) okruh náučným chodníkom v Španej doline  (cca 2,5 hod.) a späť výstup na Šachtičku (cca 50 min.). Tu stretnutie ukončíme.

Ubytovanie si účastníci obstarávajú individuálne, resp. dáme tipy podľa požiadaviek.  Uvítame ak sa na stretnutie vopred prihlásite mailom alebo telefonicky, ale je možnosť prísť priamo na miesta stretnutia uvedené v programe.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade veľmi nepriaznivého si vyhradzujeme právo obmeny časti programu vsunutím prehliadok expozícií (napr. celkom novej expozície Tranzithistory v Stredoslovenskom múzeu v Turzovom dome, resp. v Stredoslovenskej galérii  Stálej expozície maliara Dominika Skuteckého v jeho vile, ...)

Tým, ktorí si chcú užiť z Banskej Bystrice viac a pricestujú už v piatok 19.8., môžu individuálne navštíviť napr. komentovanú prehliadku Kaplnky s. Barbory s oltárom Majstra Pavla z Levoče (17.30 hod.), resp. nočnú interaktívnu prehliadku histórie Banskej Bystrice so šermiarskou skupinou (Nám. SNP od 19.30 hod.)

Tešíme sa na stretnutie, ktoré je, okrem samotného zasadnutia aktívu sekcie HT, otvorené širokej turistickej verejnosti – i nečlenom KST. 

                                                                                                                 

Kontakt:

Ing. Miroslav Herchl, predseda sekcie histórie turistiky KST,

tel.: +421 903 447674,  e-mail:  miroslav.herchl@gmail.com