100. výročie založenia organizovanej turistiky v Dobšinej

Dňa 20.10.2022 sa konala v obradnej sieni Mestského úradu v Dobšinej slávnostná recepcia pri príležitosti stého výročia založenia organizovanej turistiky v Dobšinej.

Klub slovenských turistov udelil Pamätnú plaketu KST s poďakovaním za motiváciu a výchovu mnohých turistických generácií, ktorú prevzala predsedníčka KST Dobšiná Dagmar Šmelková. Taktiež boli ocenení piati členovia za dlhoročnú aktívnu činnosť pre KST, a to: Zlatým odznakom KST Gejza Plichta, Michal Fundja a Igor Matejzel, Strieborným odznakom KST Gustáv Dudra a Emil Šmelko. Všetky ocenenia menovaným osobne odovzdal predseda KST Mgr. František Šiller. V rámci KST Dobšiná bola ocenená „Ďakovnou plaketou“ Štefánia Šarkányová.

„Zlatým klincom“ programu bol krst knihy Štefánie Šarkányovej s názvom „História turistiky v Dobšinej“, ktorú vydalo Mesto Dobšiná. Krstil ju terajší čestný predseda KST Dobšiná Gejza Plichta, ktorý mu predsedal vyše 41 rokov. Symbolickými rekvizitami pre krst boli vetvička z čuntavskej jedle a voda z čuntavskej studničky.

Knihu „História turistiky v Dobšinej“ dostala od predsedu KST aj pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá blahoželá dobšinským turistom ku krásnemu výročiu.

Za nádherný kultúrny  program na slávnostnej recepcii patrí poďakovanie hudobníkom - žiakom Základnej umeleckej školy v Dobšinej pod vedením pána učiteľa Jána Budiho a Borisa Nezbedu a tiež fujaristovi Milanovi Lakatošovi. 

Po gratuláciách nasledoval prípitok, občerstvenie a podpisovanie knihy s osobným venovaním autorky. Účastníci si pochutili na dvoch venovaných krásnych a chutných tortách.

Podujatie sa nieslo v družnej debate medzi priateľmi – turistami, z ktorých mnohí sa stretli až po niekoľkých rokoch. Zúčastnilo sa ho takmer 100 hostí, medzi nimi primátor Mesta Dobšiná Ján Slovák a poslanci mestského zastupiteľstva, konateľ Mestských lesov v Dobšinej Marcel Kollárik, riaditeľ Základnej školy v Dobšinej Jaroslav Hutník, riaditeľka Centra voľného času v Dobšinej Mária Rybárová, súčasní aj bývalí členovia KST Dobšiná, predseda KST Mgr. František Šiller, predsedníčka KST Dúbrava z Jelšavy Štefánia Sirková. Svojou návštevou podujatie poctili aj rodáci z Dobšinej - horolezec Ľudovít Zahoranský – čestný občan mesta Dobšiná a bývalí dlhoroční aktívni členovia Pavol Zahoranský a František Časo s rodinami.

 

Pani prezidentka dostala darom od predsedu KST novú knihu História turistiky v Dobšinej, ktorá ju veľmi zaujala a zároveň blahoželá dobšinským turistom k výročiu.

Pani prezidentka dostala darom od predsedu KST novú knihu História turistiky v Dobšinej, ktorá ju veľmi zaujala a zároveň blahoželá dobšinským turistom k výročiu.