13. stretnutie priaznivcov KST ( 17. 9. 2022 )

Európsky deň turistiky IVV / 13. stretnutie priaznivcov KST, Červený Kameň

Organizátor: KST- sekcia PT, R Malé Karpaty, KST Častá

Pozvánka

Program podujatia

Slávnostný program a ubytovanie

Pamätný list