14. stretnutie priaznivcov KST

G E M E R  a okolie  

Čo zaujímavé už možno zažiť v odľahlom regióne, do ktorého vedú kľukaté cesty a hlboké doliny. Ten kto tu nepotrebuje ísť, radšej volí inú trasu. Čím menej od návštevy tohto územia očakávate tým príjemnejšie vás prekvapí.

Stredný Gemer leží v centrálnej časti historického regiónu Gemer, na hranici stredného a východného Slovenska. Pokrýva územie od južných hraníc Muránskej planiny až po severné hranice katastra mesta Tornaľa. Hlavnou osou územia je rieka Muráň. Juhozápadnú časť regiónu pretína rieka Turiec. Prevažná časť je tvorená obcami okresu Revúca. Charakteristický je svojou rozmanitosťou od údolných riečnych nív až po husté lesy stredných horských polôh, bohatých na zverinu či hubárske lokality.

Čo si predstavíte, keď sa povie GEMER?

Chcete znovu objaviť svoju spätosť s prírodou, hľadáte pokoj a priestor, územie Stredného Gemera je pre vás ideálnym miestom. Pre turistov región ponúka veľmi dobré podmienky najmä na pešiu turistiku a cykloturistiku, s množstvom značených trás. Zaujímavé prostredie pre cykloturistiku poskytujú tzv. Gemerské spojky. Slavošovský tunel, ktorým prechádza cyklotrasa, je svojou dĺžkou 2 401 m najdlhším cyklotunelom v Európe a tretím najdlhším na svete. Nájdete tu unikátne historické a technické banské pamiatky, alebo miestne múzeá. V stratených dedinkách objavíte čarovnú gemerskú vidiecku architektúru, kaštiele, kúrie, vzácne gotické kostolíky, ktoré sú súčasťou Gotickej cesty.

Najmä pokoj, pohoda a romantika zašlých čias sa vás zmocní pri návšteve tohto zabudnutého a opomínaného regiónu.

 

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Čestné predsedníctvo:

Ing.BUCHTA Júliusprimátor mesta Revúca
MVDr.KOLESÁR Milan, primátor mesta Jelšava
Ing.GOLDSMIDT Roman, starosta obce Muráň
NEMOGOVÁ-GALLOVÁ Lýdia, starostka obce Rákoš
FAKLA Daniel, starosta obce Sirk
SVITEK Miroslav, predseda sekcie pešej turistiky KST
MOLNÁROVÁ Monika, predseda VV KST regiónu Rožňava

Organizačný výbor:

Ing.SIRKOVÁ Štefánia, predseda organizačného štábu – technické zabezpečenie, predseda KST Dúbrava Jelšava
PAVELKO Július, podpredseda organizačného štábu, podpredseda KST, Dúbrava Jelšava,  predseda OZ Rákošská cächa
JUDr.ŠTURMANKIN, člen organizačného štábu, tajomník KST Dúbrava, cyklotrasy
Ing.HRIC Jaroslav, člen organizačného štábu - propagácia, výkonný riaditeľ OOCR Gemer
ANTALÍK Dušan, člen organizačného štábu-koordinácia činností, predseda RK KST Dúbrava Jelšava
GOMBASKÁ Magdaléna, člen organizačného štábu-koordinácia činností, hospodár KST Dúbrava Jelšava
BODNÁROVÁ Ivana, člen organizačného štábu-koordinácia činností, člen RK KST Dúbrava Jelšava
BUJŇÁKOVÁ Katarína, člen organizačného štábu-koordinácia činností, člen RK KST Dúbrava Jelšava
Ing.ŠOLTÉS Štefan, člen organizačného štábu-koordinácia činností, člen výboru KST Dúbrava

P R O P O Z Í C I E

Organizátor:

Z poverenia KST, sekcie pešej turistiky KST, sa organizátorom 14. stretnutia priaznivcov KST, ktoré je súčasťou Európskeho dňa turistiky, stal: KST Dúbrava Jelšava pod vedením Regiónu KST Rožňava. Podujatie organizuje v úzkej spolupráci s mestom Revúca, mestom Jelšava, obcou Rákoš, obcou Sirk, obcou Muráň, Občianským združením Rákošská cächa, Občianským združením Skryté poklady Slovenska, Cykloklubom Magnezit Jelšava, OOCR Gemer, NP Muránska planina, Lesy SR,š.p., Organizačná zložka Gemer a Mestské lesy Revúca.

Účasť na zraze:
Každý, kto prejaví záujem o účasť, milovníci prírody, priaznivci relaxu v prírode, priaznivci turistiky a cykloturistiky ako aj montánnej turistiky.

Prezencia:
Prezencia účastníkov 14. stretnutia priaznivcov KST sa bude konať 15.9.2023 od 15:00 – 16:00 v MsKS v Revúcej a 16.9.2023 od 7:30 – 9:00 v Rákošskej Bani pred budovou kultúrneho domu.

Účastnícky poplatok – štartovné:
Účastník akcie prispieva na úhradu nákladov organizátora spojených s prípravou a priebehom podujatia sumou 5,- € na dospelú osobu, 3,- € na dieťa.

Program 14.stretnutia priaznivcov KST:

14.-15.9.2023 -  príchod do regiónu, ubytovanie,

                          -  voľný program, kultúrno poznávacia činnosť ( príloha č.1 )

15.9.2023 - od 15:00 prezencia účastníkov v MsKS v Revúcej

                   - o 16:00 privítanie účastníkov predstaviteľmi mesta a organizátormi podujatia

                   - o 17:00 kultúrny program  ( FS Lykovec )

                   - od 18:00 priateľské stretnutie s prekvapením

16.9.2023  - od 8:00 do 8:30 MsÚ Revúca zraz cykloturistov

                    -  od 7:30 do 9:00 prezencia Rákošská Baňa, privítanie účastníkov a oboznámenia s pripravenými túrami, 

                    - od 13:00 do 16:30 občerstvenie, odovzdanie pamätných listov účastníkom,

                    - o 17:00 odovzdávanie štafety

                    - o 18:00 program a oficiálne ukončenie 14.stretnutia priaznivcov KST

17.9.2023 - voľný program podľa vlastného výberu  ( príloha č. 1 )

 

Každý účastník bude obdarovaný pamätným listom, magnetkou a odznakom z regiónu  Stredný Gemer ( Revúca a okolie ).

 

Hlavné podujatie 16.9.2023 – Rákošská Baňa:

Rákošská Baňa – miestna časť obce Rákoš.

História:

Na prelome 19. a 20. storočia sa v katastri obce Rákoš, po dôkladnom geologickom prieskume, ktorý pozostával z najhlbšieho prieskumného vrtu v strednom Uhorsku (217,6 m ), začal budovať na tú dobu moderný banský závod  Rimamuráň-salgotarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti. Všetko sa to odohrávalo na banskom poli Rákoš IV. Súčasne sa budovala banská železnička z Rákošskej Bane do Sirku, ale aj banícka osada – bányia telep „Colonia“. Vybudovali sa tu krásne domy pre majstrov a technikov, dom riaditeľa závodu ( niekoľko rokov tu býval aj Alexander Müller ), spoločenský dom, škola, obchody,  tančiareň s kolkárňou a to všetkou s premyslenou inžinierskou sieťou. Medzi tým osada dostala štatút miestnej časti obce Rákoš, s názvom Rákošská Baňa, no u miestnych dodnes je zaužívaný názov „Telep“

No ďalšie roky priniesli tomuto regiónu ťažké časy a pomalý úpadok baníctva, ktorý sa zavŕšil ukončením prevádzky úseku Hg v Rákoši v roku 1989. Od tejto doby ľudia pomaly zabúdali na banícku slávu tohto regiónu.

Aj z tohoto  dôvodu vzniklo v roku 2015 Občianske združenie Rákošská cächa, ktoré v spolupráci s KST sekciou značkárov vyznačilo dve turistické trasy, ktoré vo veľkej miere mapujú banícku históriu v okolí. I napriek tomu veľa objektov tejto histórie sú stále ukryté v lesných porastoch a na iných pozemkoch.

Žltá trasa vychádza z Rákoša, prechádza okolo zabezpečených banských diel, ktoré sú súčasťou NCh malých netopierov, cez lokalitu Pri javore, lúku Antalka na vrch Železník ( 814 m n.m.). Odtiaľ pokračuje cez Jeleniu skalu do banskej osady Železník-Ladislava a dole do obce Sirk. Tu sa napája na zelenú turistickú trasu, ktorá spája obec Polom nad Hnúšťou a končí opäť v Rákoši. Z obce Sirk zelená značka pokračuje cez Sirk-Červeňany ( okolo starej pece ), do osady Rákošská Baňa po zachovalom násype baníckej železničky.

Naša hlavná trasa 14. stretnutia povedie po spomínanej turistickej trase, kde v cieli v Rákošskej Bani bude účastníkom  podané občerstvenie.

V rámci podujatia bude možné využiť aj miestnych sprievodcov, ktorí Vás oboznámia z históriou okolia a s nimi absolvujú kratší okruh v dĺžke asi 6 km ( Rákošská Baňa – Rákoš/kostol – Nch malých netopierov – hrad Rákoš – strelnica - Rákošská Baňa – Červeňany stará pec – Rákošská Baňa )

V rámci svojej činnosti OZ Rákošská cächa vybudovalo Banícku expozíciu, ktorú návštevníci môžu navštíviť.

Gotická cesta:

Chyžné, Rákoš, Kameňany, Šivetice, Rybník

 

Múzeá:

Revúca – Múzeum 1.sl. gymnázia

Lubeník – Železničné múzeum

Jelšava – Mestské múzeum ( výroba zvonkov ), kaštiel Coburgovcov

Muráň – Obecné múzeum

Rákošská Baňa – banícka expozícia

Predná hora – Expozícia Ferdinanda Coburga

 

Širšie okolie: jaskyňa Domica, Gombasecká j., Dobšinská ľadová j., kaštieľ Betliar, Plešivecká planina, Štítnik, Tisovec, Hnúšťa

Informácie: TIK Revúca, Mestské múzeum Jelšava, OOCR Revúca

Ubytovanie v Revúcej a blízkom okolí:

https://tic.revuca.sk/ubytovacie-zariadenia-v-revucej-a-okoli.html?original_idm=150254

Akcia nie je poistená a každý sa jej zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť !!!

Ktoré základné veci pri turistike nemajú v batohu chýbať?

Dostatok vody, telefón, preukaz poistenca, lekárničku a lieky, ktoré potrebujete užívať.

 

Informácie o podujatí:

Ing.SIRKOVÁ Štefánia                             0948 881 953                       sirkovastefania@gmail.com

PAVELKO Július                                        0950 738 100                       jupa6806@gmail.com

ANTALÍK Dušan                                        0905 435 895                       dant@centrum.sk

Vypracoval: Organizačný výbor