14. stretnutie priaznivcov KST

Program 14.stretnutia priaznivcov KST:

14.-15.9.2023 -  príchod do regiónu, ubytovanie,
                          -  voľný program, kultúrno poznávacia činnosť ( príloha č.1 )
15.9.2023 - od 15:00 hod. prezencia účastníkov v MsKS v Revúcej
                   - o 16:00 hod. privítanie účastníkov predstaviteľmi mesta a organizátormi
                      podujatia,
                   - o 17:00 hod. kultúrny program  ( FS Lykovec )
                   - od 18:00 hod. priateľské stretnutie s prekvapením
16.9.2023  - od 8:00 do 8:30 hod. MsÚ Revúca zraz cykloturistov
                    -  od 7:30 do 9:00 hod. prezencia Rákošská Baňa, privítanie účastníkov
                      a oboznámenia s pripravenými túrami,  
                    - od 13:00 do 16:30 hod. občerstvenie, odovzdanie pamätných listov účastníkom,
                    - o 17:00 hod. odovzdávanie štafety
                    - o 18:00 program a oficiálne ukončenie 14.stretnutia priaznivcov KST
17.9.2023 - voľný program podľa vlastného výberu  ( príloha č. 1 )

Každý účastník bude obdarovaný pamätným listom, magnetkou a odznakom
z regiónu  Stredný Gemer ( Revúca a okolie ).

Úplné propozície: Pozvánka a propozície