150. výročie organizovanej turistiky na Slovensku.

?????? KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV, ktorý je nástupníckou organizáciou nesúci odkaz priekopníkov turistiky – Uhorského karpatského spolku, oslavuje 150. výročie organizovanej turistiky na Slovensku. ??????

?? Pri príležitosti jubilejného výročia KST v spolupráci so Slovenskou poštou vydávajú emisiu poštovej známky. Inaugurácia poštovej známky bude v stredu 19. júla 2023 na Kamzíku v Bratislave. Srdečne vás pozývame.