2. Stretnutie priaznivcov histórie turistiky

Stretnutia priaznivcov histórie turistiky

      V roku 2017 keď som bol ako hosť na slávnostnom 19. valnom zhromaždení PTTK vo Varšave, ma v rámci sprievodnej výstavy o činnosti PTTK, upútal panel o podujatiach ich regionálnych skupín komisie histórie a tradícií PTTK, zameraných na poznávanie prírody a histórie jednotlivých regiónov. Medzi ich pravidelné aktivity patria aj viacdenné stretnutia členov PTTK, otvorené aj širokej verejnosti, venované návšteve miest spojených s históriou a prírodnými krásami Poľska.
Usúdil som, že podobné podujatia orientované najmä na históriu turistiky na území Slovenska by mohli byť atraktívne aj pre našich turistov. Vhodná príležitosť a podmienky sa vytvorili po vzniku sekcie histórie turistiky KST. Na jej pôde, na zasadnutí aktívu sekcie,  sme sa uzniesli, že vyskúšame aký záujem o takéto podujatie bude a prípadne ho zavedieme ako pravidelné každoročné do kalendára KST.
V roku 2022 sme zorganizovali 1. Stretnutie priaznivcov histórie turistiky v dňoch 18.-19. augusta v Banskej Bystrici. Organizátorom bola sekcie histórie turistiky KST v spolupráci s KST Lokomotíva Banská Bystrica. Podujatie organizačne pripravili členovia sekcie histórie turistiky  KST Ing. Miroslav Herchl a Mgr. Oľga Kaliská s podporou členov KST Lokomotívy Banská Bystrica Mgr. Vladimírom Kobzom, doc. PhDr. Viliamom Longauerom a Dušanom Kaliským. Účastníci stretnutia si odniesli na pamiatku sériu 2 tematických odznakov podujatia.
Reportáž z priebehu 1. Stretnutia priaznivcov histórie turistiky bola uverejnená v časopise Krásy Slovenska (v dvoch častiach v číslach 11-12/2022 a 1-2/2023, sken je aj na stránke KST).
Po úspešnom priebehu prvého ročníka tohto podujatia sa sekcia histórie turistiky KST rozhodla pripraviť 2. Stretnutie priaznivcov histórie turistiky na 19. a 20. augusta 2023 do Liptovského Mikuláša.  Organizátormi sú Klub slovenských turistov - sekcia histórie turistiky a KST región Liptov v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a Slovenským múzeom  ochrany prírody a jaskyniarstva.
Srdečne všetkých záujemcov o históriu turistiky na toto podujatie pozývame. Program stretnutia nájdete v prílohe.
                                                             
                Miroslav Herchl, predseda sekcie histórie turistiky KST

Stretnutie_program


Fotogaléria