44. zraz cykloturistov bude v Oščadnici 25. - 29. 8. 2022

Vďaka obci Oščadnica cykloturistický zraz KST 2022 bude !

V apríli tohto roku bola z iniciatívy člena sekcie cykloturistiky pána Martina Kučeríka z Oščadnice ako zrazové centrum navrhnutá Oščadnica. Obec Oščadnica bola následne kontaktovaná v mene sekcie cykloturistiky, či by mohla napomôcť organizácii cykloturistického zrazu KST 2022 (poskytnutím priestorov kultúrneho domu, príp. námestia) a tým komunikácia sekcie cykloturistiky s obcou skončila. V časopise Krásy Slovenska (7-8/2022) bola uverejnená informácia pod názvom „44. zraz cykloturistov KST bude v Oščadnici“, kde bolo uvedené, že hlavným organizátorom je Obec Oščadnica. Táto informácia bola uverejnená v dobrej viere, no bez vedomia zástupcov Obce Oščadnica, bez riadneho poverenia, ako aj bez zmluvy medzi organizátorom a KST, teda bez toho, aby Obec Oščadnica oficiálne prijala úlohu hlavného organizátora, za čo sa predstaviteľom obce ospravedlňujeme.

Je zrejmé, že tak KST ako aj Obec Oščadnica boli členom sekcie cykloturistiky pánom Kučeríkom z KST Hikemates uvedení do omylu.

Na dovŕšenie zmätočnosti, po zistení, že niektoré ubytovacie kapacity sú obsadené, začal M. Kučerík záujemcov o podujatie informovať, že sa cyklozraz neuskutoční, s odôvodnením, že účastníkov zrazu by nebolo kde ubytovať.

Dňa 25.7.2022 oslovil sekretariát KST zástupcov Obce Oščadnica, priznal zlyhanie vnútornej komunikácie v štruktúre KST a požiadal obec o pomoc, aby sa plánované podujatie predsa len uskutočnilo.

Starosta pán Ing. Marián Plevko bol až v tejto fáze kompletne oboznámený so vzniknutou situáciou. Keďže Obec Oščadnica mala v minulosti s KST výborné vzťahy a bola úspešným organizátorom celoslovenského zimného zrazu turistov v roku 2013 aj medzinárodného zimného zrazu v roku 2018, pán starosta sa rozhodol podať nám pomocnú ruku a v superkrátkom čase pripraviť podmienky pre to, aby sa cyklozraz uskutočnil.

Veľmi si to vážim, som mu za to vďačný a všetkých priateľov cykloturistiky pozývam, aby sa prihlasovali na cyklozraz v Oščadnici, v termíne 25.-29. 8.2022.

 František Šiller, predseda KST

Informácie o zraze a registračný formulár nájdete na stránke visit.oscadnica.sk