58. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska

Mindžová (920 m), Hermanovce.
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDr. Milana Majerského PhD                                                     
Organizátori podujatia:

  • Klub slovenských turistov- sekcia pešej turistiky
  • Klub slovenských turistov Chotárna Hermanovce
  • Klub slovenských turistov Regiónu Prešov
  • Redakcia časopisu Krásy Slovenska
  • Obec Hermanovce
  • Partnerstvo Bachureň (obce a podnikatelia pod Bachurňou)

pozývajú na 58. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa uskutoční 26.-28.mája 2023 na Mindžovej a v Hermanovciach

Program a propozície