65. Medzinárodný splav Dunaja ( 13. - 17. 7. 2022 )

5. Medzinárodný splav Dunaja TID, SK-úsek Bratislava-Gabčíkovo-Komárno-Štúrovo  

Organizátor na slovenskom úseku Dunaja: KST - sekcia VT, výbor tid.sk