65. ročník Medzinárodnej dunajskej plavby TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN

Vážení priatelia DUNAJA a TID-u,

slovenský  organizačný  výbor  TID  pri  Klube  slovenských turistov dovoľuje  si Vás pozvať na absolvovanie niektoreho úseku plavby po Dunaja  v rámci 65. TID 2022.

Podujatie sa bude konať od 25.06.  do 7.09. 2022.

 TID_2022_prihláška.doc 

 TID_2022_pozvánka.doc 

 TID_2022_trasovník.doc 

 TID_2022_zeitplan.doc

 

Prihlášku si možno vyžiadať aj od  SOV TID, alebo stiahnuť http://tid.sk/downloads/

Web: www.tid.sk; e-mail: tid@tid.sk.

Informácie poskytujú:

Dušan Valúch +421 2 44 45 40 88, valuch@kst.sk; ustredie@kst.sk

Štefan Bárány  +421 917 554 528, barany46@gmail.com, tid@tid.sk,

Táborisko v Bratislave, lodenica Dunajklubu Kamzík