Aktuálne školenie Inštruktora pešej turistiky

Školenie Inštruktorov pešej turistiky 1.kvalifikačného stupňa 
Vzdelávanie vychádza z platnej legislatívy a úspešný absolvent získava Osvedčenie a bude zapísaný do Informačného systému v športe.
Systém vzdelávania sa skladá z dvoch častí zo všeobecnej časti a špeciálnej časti. 

  • VŠEOBECNÁ ČASŤ: 12.-14.5.2023 v rozsahu 2,5 dňa (piatok podvečer, sobota ,nedeľa) Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. 
  • ŠPECIÁLNA ČASŤ 1.kvalifikačného stupňa  22.-25.6.2023  prezenčná pobytová forma- Donovaly  (orientačný začiatok tejto časti je štvrtok o 16,00 hod. ukončenie nedeľa 16,00 hod.)

Komplexnú informáciu k obsahu vzdelávania, termínom, cene školenia a prihlasovaniu nájdete po kliknutí na Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB