Celoslovenský zraz turistov a stretnutie mládeže 2022 ( 7. - 10. 7. 2022 )

Pozývame Vás na tradičné letné celoslovenské stretnutie turistov 7.- .10. júla 2022.

Program a aktuálne informácie nájdete na stránke Obec Hrabušice, na tomto linku