Európske a medzinárodné diaľkové trasy na Slovensku

Územím Slovenskej republiky prechádza európska diaľková trasa E 3, trasa E 8 a medzinárodná trasa I 23.

Viac informácií o európskych ale aj iných medzinárodných diaľkových trasách je možné nájsť na www.traildino.com