Klub slovenských turistov

Klub slovenských turistov (KST) vznikol v roku 1990 a nadviazal na činnosť turistických organizácií založených v predchádzajúcich obdobiach. Má viac ako 22 000 členov, ktorí sú združení v 300 miestnych odboroch a kluboch KST. KST je jednou z najväčších občianskych organizácií v oblasti športu, turistiky a voľného času.

Kontakt základných zložiek s ústredím sa rieši prostredníctvom regiónov KST, ktorých je v súčasnosti 36, ktoré majú veľký význam aj ako centrá v turistických oblastiach. Vyvíja pestrú a bohatú činnosť v rôznych druhoch turistiky - pešej, lyžiarskej, vodnej, vysokohorskej, cyklo, jazdeckej, mládeže, v táborení a ochrane prírody.

Pomáha nielen svojim členom. Stovkami podujatí ponúka program všetkému obyvateľstvu (deťom, mládeži a dospelým). Verejnoprospešnou aktivitou, napríklad značením turistických trás prispieva k vytváraniu podmienok na rozvoj turistiky, športu, cestovného ruchu, kultúry i ochrane prírody. Vydáva obrázkový časopis Krásy Slovenska, ktorý začal vychádzať v roku 1921.

KST je členom Európskej federácie pešej turistiky (EWV), Medzinárodnej federácie ľudového športu (IVV). Má dohody o spolupráci s turistickými organizáciami v Českej republike - KČT, v Poľskej republike - PTTK a v Maďarskej republike - MTSz.