KST podpísal zmluvu s ministerstvom obrany o poskytnutí dotácie na rok 2022

Na začiatku roka 2022 vyhlásilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky výzvu na predloženie projektov uchádzajúcich sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva obrany SR.

Klub slovenských turistov využil príležitosť a zapojil sa do vyhlásenej súťaže s projektom: Zhotovenie a osadenie pamätných kameňov na koncových bodoch diaľkovej turistickej trasy Cesta hrdinov SNP“. Prvý z dvoch kameňov bude umiestnený v Bratislave, v mestskej časti Devín, pri verejnom parkovisku pod hradom. Druhý kameň bude umiestnený v areáli NKP Duklianske bojisko. Symbolickými kameňmi zvýrazníme nástup na Cestu hrdinov SNP - na hlavnú diaľkovú turistickú trasu naprieč Slovenskom. Vďaka názvu trasy budú trvale pripomínať slovenský protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie ako jednu z najvýznamnejších udalostí vojenskej histórie Slovenska. U domácich turistov podporia pocit hrdosti a vlastenectva. Tým, že je Cesta hrdinov SNP súčasťou Európskej turistickej trasy E8, po ktorej sa pohybuje aj množstvo zahraničných turistov, stanú sa kamene vyhľadávaným miestom na fotografovanie a tak sa dostanú aj za hranice Slovenska.

Zhotoviteľom artefaktov je akademický sochár Peter Meszároš, ktorý na základe zadania Klubu slovenských turistov dielo navrhol a postupne dotvoril na základe našich pripomienok.

V utorok 26. 7. 2022 podpísali zástupcovia ministerstva obrany – riaditeľka kancelárie ministra obrany Monika Masariková a predseda Klubu slovenských turistov František Šiller Zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2022 a tak realizácii projektu už nič nestojí v ceste.

O konkrétnom dátume slávnostného odhalenia kameňov budeme verejnosť včas informovať.

Mgr. František Šiller
predseda Klubu slovenských turistov