Kurz Inštruktora cykloturistiky 1. kvalifikačného  stupňa 

Školenie Inštruktorov cykloturistiky 1. kvalifikačného  stupňa 

predpokladaný termín okolo septembra a októbra 2023. Viac informácií priamo na webe FTVŠ UK v Bratislave.

V roku 2023 na základe zmluvy o spolupráci zabezpečuje vzdelávanie Inštruktorov cykloturistiky Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave

V prípade záujmu o získanie kvalifikácie kontaktujte priamo PaedDr. Martina BELÁSA, PhD.

 


Vzdelávanie vychádza z platnej legislatívy a úspešný absolvent získava Osvedčenie a bude zapísaný do Informačného systému v športe.

Systém vzdelávania sa skladá z dvoch častí. 

  • VŠEOBECNÁ ČASŤ 1.kvalifikačného stupňa (20 vyučovacích hodín)
  • ŠPECIÁLNA ČASŤ 1.kvalifikačného stupňa (40 vyučovacích hodín)