Kurz inštruktora vysokohorskej turistiky

Vzdelávanie kvalifikácie Inštruktor vodnej turistiky zabezpečuje Sekcia vysohohorskej turistiky KST.