Národný výstup na Kriváň 2023

V rámci Národného výstupu na Kriváň je možné vystupovať aj v tomto roku individuálne, v termíne od 15. júna do 31. októbra 2023.