Nové meranie zdržania na obsadených stanovištiach

V rámci rozširovania čipovej technógie, ktorá nám umožňuje presne merať pretekárom čas na trati sme zaviedli čipové meranie zdržania na stanovišitach, pri ktorých môže dochádzať ku zdržaniu v prípade, že je obsadené a nie tak umožnené jeho vykonávanie dalším pretekárom. Týka sa to stanovíšť plazenia, hodu na cieľ a lanovej lavičky.

Pri týchto stanovištiach budú umiestnené 2 kontroly na "čipnutie. Jeden na "začiatok zdržania" (symbol Pause) a druhý na "koniec zdržania" (symbol Play):

Postup pre pretekára, ktorý je nutné dodržiavať, v prípade, že je stanovište obsadené:

1. Ak prichádzajúci pretekár vidí, že je stanovišie obsadené a nie je umožnené ho absolvovať ani na inej dráhe, požiada rozhodcov na stanovišti o ZDRŽANIE.

2. Až po odsúhlasení žiadosti na zdržanie rozhodcom, si pretekár môže čipnúť "začiatok zdržania - PAUSE".

3. Keď rozhodca vyhodnotí, že stanoviše je už voľné, dá čakajúcemu pretekárovi pokyn na jeho absolvovanie. Vtedy si pretekár čipne "koniec zdržania - PLAY" a može úlohu na stanovišti vykonávať.

 

!!! POZOR: V prípade, že rozhodca nedá pokyn na čipnutie zdržania, a pretekár si aj napriek tomu čipne zdržanie, rozhodca može pretekára diskvalifikovať. !!!