Odznak 100 jarných km 2023

Aj tento rok sme pre vás pripravili výzvu ocenenú odznakom 100 jarných kilometrov 2023

?? ?? Plnenie turistického odznaku 100 jarných kilometrov má veľmi jednoduché pravidlá: účasť na jarných turistických akciách so svojim klubom, alebo individuálne.

Doba na splnenie podmienok: 20.3.2023 až 21.6.2023. Zachovávame možnosť udelenia odznaku aj vodným turistom a cykloturistom pri splnení upraveného kritéria (vodní turisti 150 km, cykloturisti 300 km).

?? Splnenie podmienok sa nedokladuje, je vecou cti každého, kto si chce odznak zaslúžiť !!!

 ?? Odznak je vhodnou motiváciou a odmenou najmä pre deti a mládež za činnosť v turistických oddieloch, v turistických krúžkoch na školách, no získať ho môžu turisti všetkých vekových kategórií, prostredníctvom svojho predsedu miestneho klubu KST, alebo regiónu. 

Cena odznaku je 1.40 € + poštovné.

K dispozícií bude aj na e-shope Klubu Slovenských Turistov od 1.4.2023

E-eshop KST: www.eshopkst.sk