Petícia za zákonnú ochranu turistických trás bola doručená do NRSR

TLAČOVÁ SPRÁVA KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV A SLOVENSKÉHO CYKLOKLUBU

31.01.2023

Dnes, v posledný januárový deň, sa opäť stretli predseda Klubu slovenských turistov František Šiller a predseda Slovenského cykloklubu Michal Hlatký, aby doručili petíciu s názvom Petícia za zákonnú ochranu turistických trás, do Národnej rady Slovenskej republiky. Pod petíciu, ktorá obsahuje 371 strán, sa podpísalo 8 199 obyvateľov Slovenska.

Na Slovensku máme spoločne viac ako 30 000 km značených cykloturistických a peších turistických trás, ktorých história má viac ako 149 rokov. Len legálne vyznačených cykloturistických trás je cez 17 000 kilometrov. Systém značenia slovenských trás patrí k unikátom v celoeurópskom meradle, zároveň vytvára výnimočný produkt cestovného ruchu, ktorý ročne navštívia milióny domácich a zahraničných turistov.

„Značkovanie turistických trás“ zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Značkovanie turistických trás je prepracovaný systém turistického značenia, ktorý predstavuje cenné dedičstvo, podmienkou ktorého je medzigeneračné odovzdávanie a bezprostredná komunikácia na úrovni malých pracovných skupín. Výsledky tejto činnosti využívajú domáci i zahraniční turisti.

Keďže potrebná legislatíva, ktorá by chránila tak dôležitú a potrebnú činnosť, ako je turistické značkovanie a turistické chodníky doposiaľ chýba, vítame návrh zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého prijatím by sa zabezpečila potrebná právna regulácia.

Veríme, že vyjadrenie podpory petície obyvateľmi Slovenska zoberie Národná rada Slovenskej republiky na vedomie a prijme navrhovanú právnu úpravu, ktorá je v súlade s požiadavkou petície, cit.: “Touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky o prijatie samostatného zákona, ktorého predmetom bude ochrana značenia turistických chodníkov a trás, definovanie povinností a práv fyzických a právnických osôb v súvislosti so značením turistických chodníkov a trás a zadefinovanie, že táto činnosť je vo verejnom záujme.”.

 

Mgr. František Šiller                                                      Michal Hlatký                           

zástupca - člen petičného výboru                                 člen petičného výboru              

predseda Klubu slovenských turistov                           predseda Slovenského cykloklubu 

 


Fotogaléria