Pozvánka na aktív Sekcie mládeže - 2022

Pozývame členov sekcie mládeže, regionálnych zástupcov TOM alebo zástupcov mládeže v regiónoch na volebný aktív Sekcie mládeže, ktorý sa uskutoční 6.5.2022 o 15:30hod. v školskej jedálni pri SPŠ IT Kysucké Nové Mesto.

Pozvánka a návratka vo formáte .doc

Prosíme aj v prípade neúčasti, resp. nevyslania delegáta z Vášho regiónu zaslať do 30.4.2022 vyplnenú návratku na adresu: mladez@kst.sk