Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala značkárov z KST

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu, 27. apríla 2023, reprezentáciu značkárov z Klubu slovenských turistov.

Stretnutia sa zúčastnilo pätnásť dlhoročných značkárov z celého Slovenska, ktorí zároveň ako dobrovoľníci pracovali na pozícii predsedov komisií značenia v prislúchajúcom regióne, alebo vykonávali činnosť v Sekcii značenia KST.

Prijatie u hlavy štátu si veľmi vážime. Považujeme to za vysoký prejav morálneho kreditu a rastúceho spoločenského uznania verejnoprospešnej dobrovoľníckej práce značkárov turistických chodníkov, povedal František Šiller, predseda KST.

„Veríme, že to nie je náhoda, ale výsledok našej systematickej snahy o zviditeľnenie tejto nenápadnej, no užitočnej práce. V minulom roku sa nám podarilo dostať značkovanie turistických trás do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v tomto roku si pripomíname 150-ročnicu existencie turistickej organizácie na území dnešnej Slovenskej republiky, v budúcom roku bude 150 rokov od vyznačenia prvého turistického chodníka“.

„Slovensko je nádherne rozmanitá krajina a vďaka 150-ročnej práci značkárskej komunity  ju dnes pretkáva sieť takmer 15 000 km vyznačených turistických chodníkov. Je to dielo presahujúce jeden ľudský život. Byť značkárom znamená byť súčasťou generačnej štafety, odovzdávanej z pokolenia na pokolenie“.

Predseda KST František Šiller v mene Klubu slovenských turistov a v mene značkárov turistických chodníkov poďakoval pani prezidentke za prijatie a za ocenenie tých najzaslúžilejších značkárov turistických trás.


Fotogaléria