Pripravované školenia

V rámci činnosti učebno-metodickej komisie pripravujeme v roku 2023 nasledujúce workshopy pre členov KST

V rámci cyklu Inštruktorské minimum:

- príprava a plánovanie organizovaného turistického podujatia- základy legislatívy, systém plánovania trasy, podujatia, komunikácia atď., 

 

V rámci podpory organizovanej turistickej činnosti plánujeme:

- základná legislatíva v rámci riadenia turistickej organizácie- 

 

Systém školení bude online formou workshopov cez platformu MS Teams. Na príprave pracujeme a postupne zverejníme termíny a systém prihlasovania...


V prípade ďalších námetov na témy píšte na