Propozície MSR 2023 v Svite

Dňa 16.9.2023 sa budú vo Svite pri Kolibe na Štefánikovej ulici konať Majstrovstvá Slovenskej republiky v Turisticko-orientačnom behu.

Na MSR TOB sa môžu zúčastniť postupoví pretekári umiestnení na prvých troch miestach z jednotlivých Krajských Majstrovstiev 2023 a pretekári z ktoréhokoľvek kola Slovenského pohára 2023, ktorí dosiahli úspešnosť minimálne 80%.


Prihlášky je potrebné zaslať s uvedením mena a priezviska pretekára, oddielovej príslušnosti, kategórie, roku narodenia, príslušného kraja, alebo kola Slovenského pohára (zo SP uviesť kolo aj % úspešnosť) najneskôr do 7.9. 2023 na e-mail: tobtomsvit@gmail.com

Propozície nájdete TU.

Miesto pretekov: