Školenie inštruktorov pešej turistiky 1. kv. stupňa

SPT KST v spolupráci s UMK KST organizuje v dňoch 12.9. až 15.9.2024 Špeciálnu časť školenia IPT 1. kvalifikačného stupňa pre všetkých záujemcov z radov KST.
 
Nástup 12.9.2024 v Horskom hoteli Eva, Jozefkovo údolie, Svätý Jur, po 16,00 hod a končí sa 15.9.2024 o 12,00 hod. obedom a vyhodnotením.
Záväzne sa treba prihlásiť mailom na mailovej adrese: Miroslav.Svitek@hiking.sk a zaplatením 94,20 € na účet KST: SK46 0900 0000 0000 1148 4266 do 30.07.2024. 
Do Správy pre majiteľa účtu treba napísať meno platiaceho a školenie IPT.
V cene je polpenzia a ubytovanie v štvorlôžkovej izbe so sociálnym zariadením.
Kto nemá ukončenú Všeobecnú časť školenia IPT, môže sa  prihlásiť na UMB, či FTVŠ a do konca roku si ju spraviť a bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe podľa Zákona o športe.
 
Miroslav Svítek
predseda SPT KST