Školenie inštruktorov vodnej turistiky

Vstupné sústredie sa uskutoční 21.5.2022 v Podbanskom - rieka Belá.
 
 
Miesto a termín:

1. časť - všeobecná telovýchovná teória (je potrebné ju ukončiť do 6 mesiacov od konania tretej časti, tieto
kurzy organizujú telovýchovné fakulty v Banskej Bystrici a Bratislave). Termíny školení v Banskej Bystrici https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia-vseobecna-cast-trenerskej-a-instruktorskej-kvalifikacie.html
2. časť – vstupné sústredenie - 21.5.2022 Podbanské – rieka Belá.
3. časť - praktická časť špecializácie, teoretická časť špecializácie, obhajoby diplomových prác a skúšky –
Wildalpen (Salza) 28.8. - 3.9.2022 Predpokladané miesto ubytovania - https://www.camping-nachbagauer.at/
 
 
Prihlásenie na školenie online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrI_S0XnIYqjgyahoP4varoiCWdNHfFUxMEXjtLa63imt3IA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link alebo vyplnením prihlášky v prílohe a jej zaslaním emailom.
Definitívne prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15.5.2022
 
 
Na školenie bola schválená dotácia KST, takže predpokladaný doplatok by nemal byť pre členov KST väčší než 100,- EUR. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia KST, poplatky sa ešte budú upresňovať. (Môžete sa prihlásiť aj keď ešte nemáte preukaz KST, resp. ešte nie ste členmi KST)
 
Školenie inštruktorov vodnej turistiky II. stupňa
Uvažujeme aj o súbehu školenia inštruktorov vodnej turistiky II. stupňa. Ak máte záujem o zvýšenie kvalifikácie, dajte nám vedieť. Školenie inštruktorov vodnej turistiky II. stupňa ma väčší rozsah a bolo by pravdepodobne rozšírené o víkend na Soči alebo Čunove. V prípade dostatočného záujmu pošleme ďalšie informácie.
 
Info prepošlite prosím na kluby a ľudí ktorých by sa to mohlo týkať.