Slávnostné odhalenie kameňa Cesty hrdinov SNP

POZVÁNKA NA MALÚ SLÁVNOSŤ POD DEVÍNSKYM BRALOM

Klub slovenských turistov zabezpečil umiestnenie symbolických cieľových kameňov na oba konce Cesty hrdinov SNP - národnej diaľkovej magistrály z Dukly na Devín (760 km).

Vďaka tomu, že sme na projekt osadenia kamenných koncoviek na oba začiatky/konce Cesty hrdinov SNP získali finančnú podporu z grantového systému MO SR, vďaka tomu, že sa pre ideu koncových kameňov nadchol aj akademický sochár Peter Mészároš a zhotovil parádne artefakty, a vďaka profesionalite vojakov z útvaru logistiky ktorí sa ujali prevozu, náš projekt  okrášlenia a zviditeľnenia národnej diaľkovej magistrály sa blíži do finále. Kamene sú už na mieste, zostáva už len ich slávnostné odhalenie.

Slávnosť na Devíne bude 28. 9. popoludní o 15.00, všetci priatelia „esenpéčky“ sú vítaní!