Smutná správa z VhT sekcie

Dňa 2.7.2024 nás zastihla smutná správa o úmrtí Vojtecha Jeremiáša, dlhoročného predsedu sekcie VhT.

Vojtech Jeremiáš, narodený 24.7.1946 v Krompachoch.

Od roku 1965 aktívny športovec v SFZ. Aktívne organizovaný v turistike od roku 1978 ako aktívny turista v TJ Baník Rudňany a neskôr od 1.1.1982 až do súčasnosti bol členom OT AC LB SNV a súčasne aj členom OT výboru do roku 2014.

Mimo turistiky sa aktívne od roku 1983 do roku 2001 venoval horolezectvu v SHS JAMES v TJ Tatran SNV.

Vo výkonnostnej turistike dosiahol I. triedu. - najvyššiu kvalifikáciu. Od roku 1982 bol cvičiteľom pešej turistiky, potom od roku 1983 cvičiteľom lyžiarskej turistiky. Pokračoval ako cvičiteľ III. triedy vysokohorskej turistiky a od 22.11.1986 je cvičiteľom II. triedy vysokohorskej turistiky. Od roku 2016 je inštruktorom VhT III. kvalifikačného stupňa.

V regióne Spišská Nová Ves úspešne viedol RR KST najskôr od roku 1985 ako člen OV SZT ČSZTV, neskôr po vzniku KST v rokoch 1992 až 2014 ako regionálny predseda RR KST.

Po zmene kvalifikácie v KST v roku 1991 sa stal inštruktorom vysokohorskej turistiky II. triedy, zároveň sa stal členom Sekcie  VhT, ktorá sa v roku 1990 odčlenila od pešej turistiky. Stal sa metodikom Sekcie VhT a aktívne sa podieľal na vzdelávaní a výchove množstva cvičiteľov a inštruktorov VhT KST.

V rokoch 1998 až 2018 bol predsedom Sekcie VhT KST. 

Bol dlhoročným predsedom organizačného štábu zrazov VhT KST vo Vysokých Tatrách. 

Za dosahované výsledky v turistike mu boli udelené všetky ocenenie KST vrátane Čestného členstva v KST. 

Česť jeho pamiatke

Sekcia VhT KST

Posledná rozlúčka sa bude konať 8.7.2024 (pondelok) o 14:00 hod. v Dome smútku v Smižanoch.